Eksport osłabł. Wzrost tylko na 3 rynkach

W I kw. 2024 r. polski eksport towarów, liczony w euro, był niższy niż I kw. 2023 r. Tylko na trzech z dziesięciu najważniejszych rynków eksportowych w I kw. br. Polska odnotowała wzrost sprzedaży towarów – poinformowano w raporcie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Polski Funduszu Rozwoju w swoim raporcie poświęconym handlowi zagranicznemu ocenił, że w I kw. 2024 r. polski eksport towarowy liczony w euro wyniósł niespełna 86,78 mld euro i był niższy o 4,9 proc. niż rok wcześniej. Import towarów w tym okresie wyniósł nieco ponad 83,3 mld euro i spadł o 5,4 proc.

„Spośród dziesięciu najważniejszych odbiorców naszych towarów w I kw. 2024 tylko z trzema odnotowaliśmy dodatnią dynamikę eksportu” 

– zaznaczył analityk PFR Michał Kolasa.

Wskazał że wzrost eksportu w tym okresie Polska odnotowała w przypadku Wielkiej Brytanii (sprzedaż towarów na ten rynek wyniosła nieco ponad 4,7 mld euro, o 7,3 proc. więcej niż przed rokiem), Ukrainy (2,94 mld euro, o 14,8 proc. więcej) oraz USA (prawie 2,88 mld euro, o 7,4 proc. więcej).

W przypadku handlu usługami w I kw. nasz kraj odnotował wzrost eksportu o 9 proc. (jego wartość wyniosła ponad 24,88 mld euro w tym okresie). Jeszcze szybciej rósł import usług, który powiększył się o 11,7 proc. (do 14,63 mld euro).

Analityk PFR przypomniał w raporcie, że w całym 2023 r. eksport towarów i usług wyniósł prawie 429,87 mld euro (wzrósł o 4,8 proc. w stosunku do 2022 r.) i był najwyższy w historii. Import towarów i usług sięgnął 384,76 mld euro (wzrost o 3,3 proc.). Przy czym o ile eksport towarów wzrósł w 2023 r. o 3,3 proc., to eksport usług zwiększył się w ubiegłym roku o ponad 10 proc. Jednocześnie import towarów w ub.r. spadł o 6,2 proc., zaś import usług zwiększył się o 9,6 proc.

Saldo obrotów handlowych jedenasty rok z rzędu było dodatnie. Wyniosło 45,1 mld euro, co jest największą nadwyżką w historii dostępnych danych. W ostatnich latach to handel usługowy napędzał nadwyżkę w handlu zagranicznym, w 2023 r. do nadwyżki w obrotach usługowych doszło dodatnie saldo w obrotach towarowych. Nadwyżka w obrotach usługowych wyniosła 37,37 mld euro i była na rekordowo wysokim poziomie. Saldo obrotów towarowych było na dodatnim, najwyższym od co najmniej 1995 r., poziomie +7,73 mld euro. Była to trzecia nadwyżka w obrotach towarowych od 1995 r. – pierwszą odnotowano w 1995 r. (+1,55 mld euro), drugą w 2020 r. (+6,76 mld euro)” – zauważył Kolasa. 

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: