Firmy stawiają na zieloną energię

PGE Energia Odnawialna otrzyma prawie 19 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW na budowę Elektrowni PV. Także KGHM tu inwestuje - kupił od Projekt Solartechnik portfel ośmiu instalacji fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi blisko 50 MW. Zakupione przez miedziową spółkę farmy zlokalizowane są w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim.


PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały umowę na dofinansowanie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 8 MW. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 22,2 mln zł, a kwota udzielonego finansowania to 18,9 mln zł. Celem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. inwertery, stacje transformatorowe oraz wewnętrzne linie kablowe łączące elementy instalacji. Dodatkowo, teren farmy PV zostanie ogrodzony i wyposażony w system monitoringu, a wyposażenie samej farmy zostanie uzupełnione o system zdalnej kontroli i sterowania, w oparciu o sieci teleinformatyczne. Inwestycja planowana jest na terenie gminy Szprotawa w woj. lubuskim. 

Energia z odnawialnych źródeł 

- Realizacja projektu dofinansowanego przez NFOŚiGW stanowi ważny krok w kierunku wykonania naszych planów budowy nowych mocy wytwórczych pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Do końca 2023 roku Grupa PGE będzie posiadać całkowicie wybudowane, lub znajdujące się w trakcie budowy, elektrownie PV o łącznej mocy docelowej wynoszącej ok. 500 MW – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna. 

W kolejnych latach PGE będzie kontynuowała proces budowy nowych farm fotowoltaicznych. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW. PGE zakłada osiągnięcie w instalacjach fotowoltaicznych 3 GW mocy do 2030 roku. Pod koniec września ukończone zostaną budowy kolejnych farm fotowoltaicznych: Gutki i Gutki 2 w województwie podlaskim, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Zawidów 1 i Zawidów 2 w województwie dolnośląskim, budowane przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Inwestycja będzie miała bezpośredni wpływ na osiągnięcie celów programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Energia Plus” w zakresie zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawy jakości powietrza, głównie poprzez zwiększenie udziału energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE. Cele te mają być zrealizowane poprzez zmniejszenie emisji CO2 o 6015,25 Mg/rok oraz wytworzenie 8074,16 MWh/rok energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Osiem instalacji fotowoltaicznych w portfelu KGHM Polska Miedź S.A.
 

KGHM kupił od Projekt Solartechnik portfel ośmiu instalacji fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi blisko 50 MW. Zakupione przez miedziową spółkę farmy zlokalizowane są w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim.
– W KGHM Polska Miedź S.A. jest to pierwsza tego typu transakcja, która zapewni skokowy przyrost mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Inwestycja, oprócz zasadniczego celu związanego z realizowaną transformacją energetyczną KGHM, będzie miała również istotny wpływ na strukturyzację polityki KGHM w zakresie integracji aktywów OZE, tych rozwijanych we własnym zakresie oraz tych przejmowanych w ramach naszej aktywności na rynku akwizycyjnym. Zakupione instalacje zapewnią około 2 proc. pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM – powiedział Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu KGHM do spraw finansowych. – Współpracę ze spółką KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczęliśmy od kontraktu PPA (Pay-As-Produced, kontrakt z dostawą fizyczną) na dostarczenie zielonej energii z jednej należących do Projekt Solartechnik farm fotowoltaicznych. Teraz nasz partner zostanie właścicielem tej oraz siedmiu innych elektrowni słonecznych – mówi Krzysztof Czajka, wiceprezes ds. sprzedaży Projekt Solartechnik. – Serdecznie dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że możemy wspierać miedziową spółkę w zielonej transformacji – dodaje.

Zakup instalacji fotowoltaicznych wpisuje się w cele wyznaczone w strategii KGHM. Miedziowy gigant dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, a pośrednio do roku 2030 zamierza zaspokoić, w co najmniej 50 proc. zapotrzebowanie na energię elektryczną ze źródeł własnych, w tym właśnie z Odnawialnych Źródeł Energii.

W ramach transformacji energetycznej KGHM rozwija projekty elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaicznych na własnych gruntach, jednocześnie będąc aktywnym w zakresie nabywania spółek posiadających projekty instalacji OZE w zaawansowanym stanie przygotowania inwestycyjnego lub projekty już funkcjonujące (zarówno fotowoltaiczne jak i wiatrowe).

Miedziowy gigant konsekwentnie realizuje program rozwoju energetyki, zmniejszający udział energii konwencjonalnej i zwiększający niezależność energetyczną spółki. Oprócz intensyfikacji działań w obszarze energetyki odnawialnej, KGHM zrealizował również istotny krok w kierunku dalszego rozwoju energetyki jądrowej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało dla KGHM decyzję zasadniczą dotyczącą budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. Tym samym KGHM otrzymał oficjalną akceptację państwa dla planowanej inwestycji zgodnie z przedstawionymi przez spółkę założeniami i koncepcją.

Projekt Solartechnik to firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym na polskich i europejskich rynkach. Wybudowała elektrownie słoneczne m.in. w Anglii, Belgii, Francji, Niemczech Rumunii i na Węgrzech. W Polsce specjalizuje się w projektach fotowoltaicznych, energetyce przemysłowej i farmach wiatrowych. Projekt Solartechnik jest częścią Grupy Grenevia (FAMUR) i TDJ.

Źródło

Skomentuj artykuł: