KGHM dementuje doniesienia ws. SMR

KGHM kontynuuje plany związane z małą modułową elektrownią jądrową (SMR) - poinformował koncern. Podkreślił, że stanowczo dementuje doniesienia medialne o zakończeniu współpracy z amerykańską firmą NuScale.

W komunikacie KGHM podkreślił, że "stanowczo dementuje doniesienia medialne" o zakończeniu współpracy z NuScale. "Rzeczpospolita" nieoficjalnie podała, iż Amerykanie w 9 listopada wypowiedzieli umowę KGHM. W czwartek wieczorem KGHM informował w mediach społecznościowych, że spółka NuScale nie wypowiedziała polskiemu koncernowi umowy.

"Amerykańska firma nie wypowiedziała umowy miedziowej spółce. KGHM kontynuuje realizację planów związanych z SMR i apeluje o rzetelne informowanie o kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycjach"

dodał koncern.

Jak zapewnił, "biorąc pod uwagę wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu oraz Agencji Energii Jądrowej NEA OECD w Paryżu, zamierza dokonać wyboru najlepszej technologii reaktorowej dla swojego projektu SMR (pod względem ekonomicznym, środowiskowym i bezpieczeństwa) zgodnie z najlepszymi światowymi standardami przy zachowaniu zasad transparentności i konkurencyjności".

Koncern dodał jednocześnie, że "zakończenie projektu budowy elektrowni jądrowej VOYGR-6 realizowanej w Stanach Zjednoczonych w ramach Carbon Free Power Project, nie ma przesądzającego wpływu na projekt jądrowy SMR realizowany na tym etapie przez KGHM Polska Miedź S.A. niezależnie od jakiegokolwiek dostawcy technologii i bez zastrzeżenia wyłączności. Umowa o prace wstępne zawarta z NuScale Power, LLC dnia 14 lutego 2022 r. umożliwiła Spółce dostęp do danych technicznych dostawcy technologii niezbędnych m.in., do zainicjowania procesu wyboru docelowej technologii reaktorowej" - wskazano.

NuScale zbuduje reaktory dla KGHM

Firma przypomniała, że 13 kwietnia 2023 r. wystąpiła do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o wydanie decyzji zasadniczej, czyli pierwszej decyzji administracyjnej w systemie pozwoleń i zezwoleń, o jaką może starać się inwestor dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej.

 "W przedmiotowym wniosku KGHM wskazał następujące lekkowodne technologie reaktorowe przewidziane do zastosowania w planowanym przez Spółkę przedsięwzięciu inwestycyjnym: Rolls-Royce SMR (UK SMR), NUWARD, SMR-160, BWRX-300 oraz VOYGR" - podał koncern.

Technologia przedsiębiorstwa NuScale Power, LLC - jak podano - została wskazana przez spółkę – wyłącznie na potrzeby procedowania wniosku – jako technologia „preferowana” ze względu na znaczne zaawansowanie postępowania certyfikacyjnego tej technologii przed Amerykańską Komisją Dozoru Jądrowego (NRC) w Stanach Zjednoczonych.

KGHM zaznaczył, że jako drugi inwestor w elektrownię jądrową w ogóle i jako pierwszy inwestor planujący budowę małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce, otrzymał 13 lipca br. od Ministra Klimatu i Środowiska decyzję zasadniczą obejmującą swoim zakresem wszystkie zaproponowane technologie reaktorowe, "zgodnie z żądaniem Spółki określonym we wniosku".

"Spółka obecnie koncentruje się na najbardziej sprawdzonych konstrukcjach, jakimi są ciśnieniowe reaktory lekkowodne (charakteryzujące się, w przeciwieństwie do reaktorów wrzących, brakiem negatywnych doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa), co znacznie upraszcza i skraca prace projektowe" - podał KGHM. Dodał, że przyjęte przez spółkę podejście "koresponduje ściśle ze stanowiskiem Rady Ministrów wyrażonym w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej".

W 2022 r. KGHM podpisał z amerykańskim przedsiębiorstwem NuScale Power LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej Grupy KGHM. 14 lipca br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało w tej sprawie decyzję zasadniczą, czyli ogólną opinię w sprawie wybranych warunków umożliwiających wybudowanie modularnej elektrowni jądrowej o mocy 462 MW składającej się z sześciu modułów, każdy o mocy 77 MW. Wniosek przygotowano m.in. w oparciu o dokumentację projektu, który uzyskał już końcową certyfikację w Stanach Zjednoczonych.

KGHM wytypował miejsca, gdzie mógłby postawić małe reaktory atomowe w Dolnośląskim i w województwach sąsiadujących. Małe reaktory modułowe mają moc nie większą niż 300 MW. Moc tradycyjnych, "dużych" reaktorów mieści się zwykle w przedziale 600-1500 MW.

Skomentuj artykuł: