NFOŚiGW przekaże spółce Energi blisko 65 mln zł na zakup liczników zdalnego odczytu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę ze spółką Energa Operator. Na „Zakup jedno i trójfazowych liczników zdalnego odczytu wraz z modemami” NFOŚiGW przekaże dotację w kwocie blisko 65 mln zł.

W ramach programu 4.7 Elektroenergetyka - Inteligentna infrastruktura energetyczna Energa Obrót S.A. planuje zakup blisko 470 tysięcy sztuk liczników zdalnego odczytu oraz ponad 23 tysiące modemów. Kwota dotacji to blisko 65 mln złotych, którą NFOŚiGW udostępnia z Funduszu Modernizacyjnego. Zakończenie projektu przewidziane jest na koniec września 2024 r. 

Inwestycja „Zakup jedno i trójfazowych liczników zdalnego odczytu wraz z modemami komunikacji zastępczej LTE w Energa-Operator SA – dostawy w latach 2023-2024” zakłada zakup jedno i trójfazowych liczników zdalnego odczytu, modemy komunikacji zastępczej oraz ich montaż w sieci Energa-Operator SA. W ramach projektu zaplanowano również przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.

Oszczędność

– W prowadzonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działaniach na rzecz ekorozwoju Polski skupiamy się na poprawie jakości życia Polaków, a temu w dużej mierze służy finansowe wspieranie projektów zmierzających do rozwoju inteligentnej infrastruktury energetycznej i polepszenia stanu powietrza. Zdalny pomiar to jeden z ważnych elementów transformacji energetycznej. Liczniki zdalnego odczytu, zwane też inteligentnymi, poza zdalnym pomiarem w czasie rzeczywistym, eliminującym ryzyko ewentualnych błędów odczytowych, pozwalają m.in. na bieżące monitorowanie i lepsze zarządzanie zużyciem energii. Dzisiejsza umowa to solidne wsparcie elektroenergetyki, bo blisko 65 mln złotych trafi do spółki Energa Operator. Dzięki tej umowie ograniczona zostanie emisja szkodliwych pyłów, a także zaoszczędzona energia elektryczna

dodaje Sławomir Mazurek, wiceprezes NFOŚiGW

Dzięki tej inwestycji zmniejszy się emisja CO2 o 37 100,23 tony rocznie, a emisja tlenków azotu o 29,76 ton w skali roku. Ograniczona zostanie emisja pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o 1,52 tony rocznie. Roczna ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej to 48 944,90 MWh.

Źródło

Skomentuj artykuł: