PEJ dofinansują przygotowanie projektu nowej drogi dojazdowej do plaży w gminie Choczewo

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zawarła umowę z urzędem gminy Choczewo na sfinansowanie dokumentacji projektowej na nową drogę dojazdową do plaży ze Słajszewa w gm. Choczewo. Powstanie nowej drogi ma związek z planowaną w tym regionie budową elektrowni jądrowej. 

Istniejąca obecnie droga dojazdowa do plaży ze Słajszewa przebiega przez teren planowanej budowy elektrowni jądrowej w gm. Choczewo. Jej odcinek, ze względów bezpieczeństwa, będzie musiał być w przyszłości wyłączony z użytkowania. Aby zapewnić mieszkańcom oraz turystom ciągłość dojazdu do plaży planowana jest więc budowa nowej drogi o długości ok. 5 km. 

Realizowane konsekwentnie przez Rząd RP działania na rzecz kompleksowej  transformacji energetycznej, w tym budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, muszą odbywać się w poszanowaniu dla lokalnych społeczności. Posadowienie elementów infrastruktury energetycznej wiąże się z pewnymi niedogodnościami dla mieszkańców, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji, gdy ze względów bezpieczeństwa teren wokół inwestycji przestaje być ogólnodostępny. (…)Umowa między Polskimi Elektrowniami Jądrowymi a Urzędem Gminy Choczewo – pozwoli sfinansować opracowanie dokumentacji projektowej nowej drogi dojazdowej nad morze w miejscowości Słajszewo, tak by budowa elektrowni jądrowej nie ograniczyła dostępu do plaży

mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to wieloletnia strategiczna inwestycja, na którą jako inwestor patrzymy zarówno z perspektywy ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Już teraz na wczesnym etapie realizacji „projektu jądrowego” w dialogu ze stroną społeczną i samorządową wdrażamy rozwiązania korzystne dla mieszkańców i turystów, stąd nasza decyzja o wsparciu gminy Choczewo i dofinansowaniu projektu nowej drogi dojazdowej ze Słajszewa do plaży

podkreśla Mateusz Berger, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych

Prace przygotowawcze związane z projektem budowy elektrowni jądrowej w preferowanej lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” są na zaawansowanym etapie – na ostatniej prostej jest m.in. procedura uzyskiwania tzw. decyzji środowiskowej, którą spółka planuje otrzymać do końca tego roku. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku ws. wydania tzw. decyzji lokalizacyjnej, która ostatecznie potwierdzi docelową lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 

Źródło

Skomentuj artykuł: