Powstała nowa linia energetyczna z Annopola do Budzynia

Konrad Mróz z biura prasowego Grupy PGE zakomunikował, że zakończyła się budowa linii 110 kV relacji Annopol-Budzyń. "Projekt został zrealizowany wspólnie przez dwa oddziały operatora z Grupy PGE – lubelski i rzeszowski. Wartość zrealizowanej inwestycji w gminach Kraśnik, Dzierzkowice, Annopol i Gościeradów wyniosła blisko 50 mln zł" – podał.

Nowa linia o łącznej długości prawej 30 km – poinformował - składa się z ok. 5-kilometrowego odcinka napowietrznej linii dwutorowej, ok. 25 km napowietrznej linii jednotorowej, ok. 0,2 km jednotorowej linii kablowej, a także 100 słupów (93 kratowych i 7 pełnościennych) i przewodów roboczych. Jednocześnie zaprojektowano i uruchomiono systemy wspierające prawidłową pracę linii.

Jak podano, nowej linia zwiększa zdolności przyłączeniowe dla instalacji OZE na poziomie 30 MW i podnosi poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców.

Dyrektor generalny lubelskiego oddziału PGE Dystrybucja Dariusz Dudek wskazał w komunikacie, że nowa linia pozwoli na ograniczenie strat sieciowych, zwiększenie możliwości dystrybucji energii dla istniejących i nowych odbiorców na terenie okolicznych gmin.

Inwestycję rozpoczęto w lutym 2016 r., kiedy to zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych tytułów prawnych do nieruchomości wzdłuż powstającej linii. Projektowanie trwało ponad 5 lat. W czerwcu 2022 r. ogłoszono przetarg na budowę. Umowę podpisano w grudniu 2022 r. Budowa trwała niecały rok.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Na inwestycję spółka otrzymała blisko 17 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Źródło

Skomentuj artykuł: