PPP kluczem do transformacji energetyki?

Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda otworzył konferencję „Efektywność w PPP” poświęconą efektywności PPP. Na wsparcie mogą liczyć m.in. projekty z zakresu termomodernizacji budynków, wymiany oświetlenia ulicznego czy odnawialnych źródeł energii. 

Konferencja poświęcona była wzmacnianiu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów inwestycyjnych, ze szczególnym akcentem na projekty dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej. Minister Puda podkreślił, że efektywność energetyczna to sektor, w którym bardzo dobrze sprawdza się formuła partnerstwa publiczno-prywatnego.

- Formuła PPP może być z powodzeniem stosowana w sektorze efektywności energetycznej. Wynagrodzenie partnera prywatnego zależy od tego czy realnie zapewni on uzyskanie oszczędności. Dzięki temu podmiot publiczny może liczyć, że część kosztów inwestycji zostanie sfinansowana uzyskanymi oszczędnościami 

– powiedział min. Puda.

Minister poinformował, że ponad 90 proc. zidentyfikowanych przez resort potencjalnych projektów hybrydowych to projekty właśnie z zakresu efektywności energetycznej.

- Pracujemy wspólnie ze stroną samorządową nad tym, aby w ramach  programów regionalnych, przeprowadzane były nabory z preferencjami dla projektów hybrydowych, np. w postaci niższego oprocentowania pożyczek i wyższego poziomu jej ewentualnego umorzenia. Dzięki PPP skala realizowanych projektów może stać się większa – dodał minister.  

Szef MFiPR podkreślił, że ministerstwo przygotowało i wdrożyło w czasie obowiązywania Polityki PPP z 2017 r. narzędzia, które ułatwiają weryfikację czy dane przedsięwzięcie jest efektywne i opłacalne. Resort wprowadził zasadę przygotowania przez podmiot publiczny stosownych analiz przed realizacją projektu w formule PPP. MFiPR świadczy także doradztwo w przygotowaniu takich projektów.

- Nasze działania, chociaż dedykowane podmiotom publicznym, wpływają na wszystkich interesariuszy polskiego rynku PPP, dlatego będziemy je kontynuować w ramach Polityki PPP do 2030 roku

 – mówił minister G. Puda. 

Obecnie realizowanych jest 177 umów o PPP o wartości ponad 9,2 mld zł. Dominują projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego: jest to ok. 90 proc. umów. Są to inwestycje dotyczące efektywności energetycznej, infrastruktury transportowej, sportu i turystyki i gospodarki wodno- kanalizacyjnej.

Obecnie w Bazie Potencjalnych projektów PPP zawarte są 54 projekty o wartości ok. 9,9 mld zł. Wśród projektów na etapie procedury wyboru partnera prywatnego są m.in. 2 projekty rządowe wspierane przez MFiPR – projekt budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia oraz projekt budowy i utrzymania archiwów państwowych.

Rząd zdecydował o kontynuacji i aktualizacji Polityki PPP do 2030 r. Dokument 8 września br. przyjął Stały Komitet Rady Ministrów. Szacuje się, że w latach 2023 – 2030 zawartych powinno być około 80 nowych umów o PPP.
 

Skomentuj artykuł: