Rabenda: strategia Grupy PGE zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski i nowoczesny rozwój tego sektora

- Przedstawiona strategia PGE to odpowiedź na to, co czeka polską energetykę i gospodarkę w najbliższych latach, bo transformacja energetyczna to dla nas wszystkich duże wyzwanie - mówi wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda podczas prezentacji Strategii Polskiej Grupy Energetycznej na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

Ogłoszona strategia to odpowiedź Grupy na zmiany zachodzące w sektorze energetycznym tak w kraju, jak i globalnie oraz oczekiwania społeczne i rynkowe, które będą determinować przyszłość Polskiej Grupy Energetycznej i całej branży.  

- Polska Grupa Energetyczna jest dzisiaj liderem nie tylko dobrej zmiany, ale też przykładem nowoczesnego rozwoju i zarządzania

uzasadnia wiceminister Karol Rabenda

Głównymi kierunkami rozwoju Grupy PGE będą energetyka wiatrowa - morska i lądowa, fotowoltaika, infrastruktura sieciowa, niskoemisyjne ciepłownictwo oraz usługi energetyczne i program energetyki jądrowej. Kluczowym długoterminowym celem grupy są: 100 proc. czystej energii dla klientów w 2040 r., zero emisji CO2 netto w 2040 r. oraz zero niewykorzystanej energii.

- Zielona zmiana to dobry prognostyk rozwoju spółki Polskiej Grupy Energetycznej

mówi wiceminister Karol Rabenda

W segmencie ciepłownictwa Grupa chce dokonać transformacji źródeł ciepła systemowego w kierunku nisko- i zeroemisyjnym (do 2030 r. ich udział ma stanowić powyżej 70% w produkcji ciepła), a jednocześnie promować przyłączenia do sieci indywidualnych źródeł ciepła lub ich wymianę na przyjazne dla środowiska).

- Polska Grupa Energetyczna jako największy wytwórca energii w kraju idzie z duchem czasów i przyśpiesza transformację polskiej energetyki

mówi prezes PGE Wojciech Dąbrowski

Strategia Grupy PGE do 2030 roku zakłada łączne nakłady inwestycyjne w latach 2024-2030 na poziomie ponad 125 mld zł.  

Wiceminister Rabenda podkreśla rolę i znaczenie Polskiej Grupy Energetycznej dla gospodarki i branży jak np. włączanie się w repolonizację – zakup PKP Energetyka oraz dla działalności charytatywnej i sponsorskiej.

- Na PGE zawsze można liczyć, zarówno jeśli chodzi o stałe zarządzanie, prowadzenie firmy, jak i odpowiedzialność w sytuacjach kryzysowych, co ma też duże znaczenie społeczne

uzasadnia wiceminister
Źródło

Skomentuj artykuł: