Ruszają tegoroczne aukcje dla OZE

Aukcją dla istniejących instalacji biomasowych i biogazowych innych niż rolnicze, o mocy ponad 1 MW, rozpoczęła się w poniedziałek seria 12 tegorocznych aukcji dla odnawialnych źródeł energii. Maksymalna wartość energii na sprzedaż to prawie 21 mld zł.

Aukcje prowadzone są za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), na której wytwórcy mogli zakładać konta i rejestrować instalacje. "System IPA został przetestowany pod względem funkcjonalności i wydajności. Jest bardzo intuicyjny i przyjazny użytkownikowi, usprawnia nie tylko przeprowadzenie aukcji, ale co istotne – także proces prekwalifikacji i raportowania jej wyników" - podkreślił prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin.

Jak poinformował URE, w pierwszej z tegorocznych aukcji mogą wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący instalacje biomasowe i biogazownie inne niż rolnicze o mocy powyżej 1 MW. Mogą to więc być dedykowane instalacje spalania biomasy, układy hybrydowe, jednostki wykorzystujące m.in. biogaz z oczyszczalni bądź pozyskany ze składowisk odpadów, ale także instalacje termicznego przekształcania odpadów i dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas poniedziałkowej aukcji to 34 TWh, a jej wartość to 20,74 mld zł.

We wtorek 26 listopada odbędzie się aukcja dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, w tym z wysokosprawnej kogeneracji o mocy większej niż 1 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji wynosi ponad 3,4 TWh, a jej wartość to blisko 2,2 mld zł.

W dniach 2-4 grudnia kontynuowane będą aukcje dla instalacji istniejących o mocy poniżej 1 MW: dla małych elektrowni wodnych, małych biogazowni rolniczych, instalacji na biogaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni oraz inny biogaz i instalacji termicznego przekształcania odpadów, dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego oraz dedykowanych instalacji spalania biomasy.

Nowe instalacje staną do aukcji między 5 a 13 grudnia. Na 5 grudnia zaplanowano aukcję dla nowych elektrowni wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW.

W ocenie prezesa Gawina o pewnego rodzaju "boomie" możemy mówić w przypadku fotowoltaiki; technologia ta stanowi istotny składnik przyszłej struktury wytwarzania energii elektrycznej. "Mamy więc aukcje dedykowane energii ze słońca, jest program prosument, są programy o charakterze inwestycyjnym, jak np. +Mój prąd+. To wszystko sprawia, że w przypadku energii ze słońca możemy zacząć mówić już o gigawatach mocy zainstalowanej, która będzie szczególnie przydatna w czasie letniego szczytu zapotrzebowania na energię elektryczną"

- podkreślił Gawin.

Aukcję wygrywają podmioty, które zaoferowały najniższą cenę sprzedaży energii netto, a których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami.

Takie rozwiązanie - tzw. reguła wymuszania konkurencji - powoduje odrzucenie 20 proc. najdroższych ofert i ma na celu wyeliminowanie możliwości wygrania aukcji przez wszystkich jej uczestników. W przypadku gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, oferty te szeregowane są według kolejności ich złożenia.

Prezes URE niezwłocznie po zamknięciu aukcji podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach.

Źródło

Skomentuj artykuł: