W Zgierzu nowa niskoemisyjna elektrociepłownia na gaz i słońce

PGE Energia Ciepła oddała do eksploatacji nową, zasilaną gazem jednostkę wytwórczą w Zgierzu k. Łodzi. Jest to już trzecia niskoemisyjna inwestycja ciepłownicza zakończona w tym roku w Grupie PGE. 

Inwestycje

- Oddajemy do użytku nowoczesną elektrociepłownię, która będzie produkować energię elektryczną i ciepło w kogeneracji gazowej uzupełnionej kolektorami słonecznymi. Cieszę się, że ta inwestycja oprócz modernizacji elektrociepłowni przynosi także korzyści dla mieszkańców Zgierza. Przypomnę, że dotychczas była to elektrociepłownia wykorzystująca węgiel brunatny. Dzięki tej inwestycji wyeliminowany zostanie uciążliwy transport samochodowy węgla, który był codziennie dostarczany z Bełchatowa do Zgierza kilkudziesięcioma ciężarówkami 

powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej

– To już trzecia w tym roku niskoemisyjna inwestycja, po Bydgoszczy i Kielcach, zakończona w Grupie PGE. Do 2030 r. wszystkie nasze elektrociepłownie będą produkować ciepło z paliw nisko i zeroemisyjnych 

dodaje Wojciech Dąbrowski

Dzięki tej inwestycji wyeliminowany zostanie transport samochodowy, gdyż węgiel był codziennie dostarczany do zgierskiej elektrociepłowni kilkudziesięcioma ciężarówkami z Bełchatowa. Dzięki obniżeniu emisji CO2 o ok. 67%, SO2 (dwutlenek siarki) o 100%, NOx (tlenki azotu) o 58% oraz pyłów o 100%, poprawią się warunki środowiskowe w mieście.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Dotacja udzielona na realizację projektu wynosi 17 069 tys. zł. Projekt „Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG.

Modernizacja elektrociepłowni w Zgierzu to kolejna inwestycja w ramach Programu Dekarbonizacji Ciepłownictwa Grupy PGE. 

Pierwszą niskoemisyjną jednostką w PGE EC była Elektrociepłownia Zielona Góra, która w tym roku obchodziła 10 lat produkcji ciepła bez węgla. Od 6 lat ciepło z gazu wytwarza także Elektrociepłownia PGE Toruń. 

Obecnie w PGE Energia Ciepła prowadzonych jest 9 projektów inwestycyjnych, związanych z budową nowych źródeł niskoemisyjnych: w Bydgoszczy, Kielcach, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie Wrotków, w Rzeszowie, w Siechnicach koło Wrocławia i w dzielnicy Wrocław-Zawidawie, jak również trwa rozbudowa drugiej linii technologicznej ITPOE. W fazie przygotowania do realizacji jest 15 kolejnych projektów kogeneracyjnych oraz ciepłowniczych, wykorzystujących paliwa gazowe, m.in. w Gdańsku, i Krakowie. PGE Energia Ciepła przeznaczy na projekty inwestycyjne łącznie ponad 7,7 mld zł.

Źródło

Skomentuj artykuł: