Wsparcie w zakresie kosztów energii wystarczające

Polacy nie tylko mają wysoką świadomość działań wspierających odbiorców energii elektrycznej, ale uznają je również za wystarczające dla ochrony budżetu gospodarstw domowych – wynika z najnowszego badana opinii przeprowadzonego przez agencję doradczo-wdrożeniową YOTTA dla Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

W badaniu zapytano Polaków o to, do jakiej kwoty państwo i spółki energetyczne powinny pokrywać różnicę pomiędzy kosztami wytworzenia energii a ceną dla gospodarstw domowych. 

W odpowiedzi na to pytanie łącznie aż 88% badanych wskazało na wartości mniejsze, niż te, które pokrywa aktualnie obowiązująca rządowa Tarcza Solidarnościowa. Dzięki niej oszczędności na rachunkach za prąd w 2023 r. w polskich gospodarstwach domowych wyniosą w tym roku od 3000 do 4000 zł.

Tymczasem niemal co czwarty badany (24%) wskazał na kwotę mniejszą, niż 1000 zł, co trzeci (34%) uznał, że powinno to być pomiędzy 1000 a 2000 zł a 22% osób biorących udział w badaniu wskazało na pułap od 2000 do 3000 zł. Jedynie 12% badanych wskazało na kwotę wyższą od tej, którą polskie rodziny oszczędzają w tym roku na rachunkach za prąd dzięki rządowej Tarczy Solidarnościowej.

– Wyniki badania pokazują jak ogromne znaczenie dla polskich rodzin ma wsparcie oferowane w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej. Nie tylko spełnia potrzeby Polaków i chroni ich przed wzrostami cen energii elektrycznej, ale w niektórych przypadkach wręcz je przewyższa 

mówi Maciej Maciejowski z PKEE

Dzięki mechanizmom rządowej Tarczy Solidarnościowej ceny netto energii elektrycznej zostały zamrożone i nie wzrosły rok do roku. Wynoszą one nieco ponad 40 groszy za kilowatogodzinę czyli ok. 10 eurocentów i są jednymi z najniższych w Europie, ponieważ średnia unijna wynosi około 25 eurocentów. W Polsce ok. 60 proc. kosztów cen energii jest pokrywane ze środków specjalnego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, który finansują spółki energetyczne oraz budżet państwa.

– Warto przypomnieć, że dla wszystkich gospodarstw domowych limit zamrożenia cen prądu po preferencyjnych stawkach został określony na wysokości 3 000 kWh rocznie, w przypadku osób z niepełnosprawnościami jest to 3600 kWh, a dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz rolników jest to aż 4000 kWh. To znacznie więcej, niż przeciętne zużycie energii elektrycznej, które wynosi w polskich domach ok. 2000 kWh rocznie 

dodaje Maciej Maciejowski

Co więcej, we wrześniu został wprowadzony dodatkowy bonus w postaci upustu na rachunku za prąd w wysokości 125 zł. W jego ramach sprzedawcy energii są zobowiązani do udzielenia jeszcze w tym roku jednorazowego upustu wszystkim gospodarstwom domowym, które spełnią jeden z sześciu warunków.

– Aby otrzymać dodatkowy upust w wysokości 125 zł wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie elektronicznych faktur albo komunikację drogą elektroniczną o oferowanych produktach i usługach. Możemy również sprawdzić i potwierdzić poprawność swoich danych u sprzedawcy energii

przypomina Maciej Maciejowski

Do pozostałych warunków, które umożliwią nam zmniejszenie rachunku nawet o 125 zł należą:

  • zmniejszenie w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem 2023 r., a wrześniem 2023 r. zużycie energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022; 

  • produkcja energii odnawialnej w prosumenckiej instalacji OZE lub też 

  • złożenie oświadczenia w sprawie podwyższonych limitów zużycia w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej (dotyczy gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnością lub rolników).

Nowelizacja ustawy o ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. nie tylko zwiększa dostępność taniej energii dla gospodarstw domowych, ale też obniża ceny dla przedsiębiorców i instytucji publicznych.  Od 1 października 2023 roku tzw. cena maksymalna, której nie może przekroczyć sprzedawca energii spadła o ok. 12% - z 785 zł do 693 zł netto za MWh. Oznacza to, że osoby prowadzące własne firmy, np. warsztaty samochodowe, sklepy osiedlowe, zapłacą znacznie mniejsze rachunki za prąd. Rozwiązanie dotyczy również wszystkich samorządów i tzw. podmiotów wrażliwych, czyli np. noclegowni, domów pomocy społecznej czy żłobków. 

Szczegółowe informacje o podwyższonych limitach zamrożenia cen energii, sposobach na zmniejszenie jej zużycia oraz nowym upuście, można znaleźć na stronie www.liczysieenergia.pl. Witryna jest projektem edukacyjnym  Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. 

Źródło

Skomentuj artykuł: