Wyniki Lotosu zgodne z planami spółki

Zysk netto Grupy Lotos w trzecim kwartale 2021 roku wyniósł 810 mln zł, był zgodny z wcześniejszymi szacunkami – poinformowały w piątek władze spółki. Rok wcześniej zysk netto GL wynosił 249,3 mln zł.

"Grupa Lotos i Grupa Kapitałowa Lotos potrafiła wykorzystać w okresie ostatniego kwartału, ale również w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy roku 2021 szanse biznesowe, które są na rynku"
 

powiedział na konferencji prasowej w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wiceprezes zarządu Grupy Lotos ds. fuzji i przejęć GL Krzysztof Nowicki.

Zaznaczył, że sytuacja spółki na obecną chwilę jest "stabilna".

Nowicki podkreślił, że Grupa Lotos jest teraz w szczególnym okresie swojej działalności.

Przypomniał, że 14 października Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos udzieliło zgody na zaproponowane przez zarząd spółki zmiany reorganizacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Lotos, dotyczące integracji w jednym podmiocie – Lotos Asfalt – całości kompleksu rafineryjnego.

Akcjonariusze GL zgodzili się także na transfer udziałów w spółce Lotos Biopaliwa ze spółki Lotos Terminale do Grupy Lotos. NWZ Grupy LOTOS wyraziło również warunkowe zgody na zbycie 30 proc. udziałów w spółce Lotos Asfalt oraz 100 proc. udziałów w spółach: Lotos Biopaliwa, Lotos Terminale, Lotos Paliwa (oraz spółkach, które nabędą część majątku Lotos Paliwa w wyniku jej podziału), a także w podmiocie, który nabędzie część majątku spółki LOTOS Asfalt w wyniku jej podziału.

Nowicki zwrócił uwagę, że przyjęte 14 października przez NWZ spółki uchwały pozwolą przygotować gdański koncern na wdrożenie środków zaradczych przedstawionych przez Komisję Europejską w lipcu ub. roku i są kolejnym krokiem w procesie połączenia Grupy Lotos z PKN Orlen.
 

"Dziękujemy naszym akcjonariuszom za zaufanie i za to, że bez sprzeciwu te uchwały przeszły jako historyczne do realizacji"
 

mówił Nowicki.

Dodał, że kolejnym ważnym wydarzeniem w ostatniej działalności koncernu jest rozpoczęcie 25 października, zgodnie z zakładanym wcześniej przez spółkę harmonogramem, wydobycia ropy naftowej ze złoża YME na Morzu Północnym.

Podczas konferencji prasowej władz GL poinformowano, że przychody grupy w trzecim kwartale wyniosły 9,2 mld zł wobec 5,36 mld zł rok wcześniej.

Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w trzecim kwartale wyniosła 1,15 mld zł wobec 433,2 mln zł przed rokiem.

Raportowany zysk EBIT w trzecim kwartale sięgnął 1,18 mld zł wobec 194,1 mln zł przed rokiem. Na wynik składa się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu w wysokości 992,8 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 194,9 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości -10,4 mln zł.

Raportowana EBITDA w trzecim kwartale wynosi 1,43 mld zł, a przed rokiem EBITDA wyniosła 453 mln zł.

Po trzech kwartałach 2021 roku wynik operacyjny Grupy Lotos wynosi 3,08 mld zł, a zysk netto 2,22 mld zł. Przychody grupy po trzech kwartałach wynoszą 22,48 mld zł wobec 15,7 mld zł przed rokiem.

Oczyszczony wynik EBITDA grupy za dziewięć miesięcy 2021 roku wynosi 2,751 mld zł.

Dług finansowy na 30 września osiągnął 3,29 mld zł i jest niższy o 785,3 mln zł w stosunku do końca grudnia 2020 roku, głównie na skutek spłaty celowych kredytów inwestycyjnych.

Po dziewięciu miesiącach przerób ropy naftowej w rafinerii w Gdańsku wynosi 7,302 mln ton wobec 7,632 mln ton rok temu.

Po dziewięciu miesiącach 2021 roku nakłady inwestycyjne Grupy Lotos wynoszą 692 mln zł, w tym 254 mln zł w segmencie produkcji i handlu, 122 mln zł w detalu i 198 mln zł w wydobyciu.

Źródło

Skomentuj artykuł: