Inwestowanie? Niekoniecznie. Tylu z nas trzyma pieniądze w skarpecie

Jak wynika z badania Assay Index 61% Polaków nigdy nie inwestowało nawet w proste produkty bankowe. Zaskakująco wielu rodaków trzyma pieniądze w domu.

Zdecydowana większość z tych, którzy już inwestowali, robiła to na bardzo podstawowym poziomie: przede wszystkim były to lokaty, obligacje, oszczędności na koncie. Tak postępuje 25% Polaków, którzy preferują rozwiązania bardzo bezpieczne, ale w obecnych czasach przynoszące straty ze względu na praktycznie zerowe stopy procentowe i najwyższą od 20 lat inflację.

Jedynie 16% naszych rodaków przyznaje, że zaoszczędzone środki inwestuje aktywnie, a więc poza nierentownymi obecnie lokatami bankowymi.

Natomiast aż co czwarty Polak trzyma pieniądze w domu. Robią to nieco częściej mężczyźni (28%) niż kobiety (22%).

Przechowując pieniądze w domu lub na rachunku bankowym nie budujemy własnego majątku i nie wspieramy rozwoju polskiej gospodarki poprzez inwestowanie w młode innowacyjne przedsięwzięcia, które wspierają wzrost polskiego PKB

mówi w rozmowie z MarketNews24 Łukasz Blichewicz, prezes Grupy Assay.

Jak wynika z badania Assay Index, 44% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Pozostali odłożyli średnio 29 688 zł. Tylko 6% z grupy 56% posiadających oszczędności zgromadziło powyżej 100 tys. zł.

Badanie Assay Index zrealizowano przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna na reprezentatywnej ogólnopolskiej kwotowo-losowej próbie 1124 Polaków. Dodatkowo zostało zrealizowane osobne badanie na grupie 678 inwestorów (aktualnie inwestujących i potencjalnych).

Źródło

Skomentuj artykuł: