Kto zainwestował najwięcej na Ukrainie?

Polska z kwotą 97 mln dol. plasuje się na 8. miejscu inwestorów w Ukrainie w 2022 r.; najwięcej zainwestowała Szwajcaria, Wielka Brytania oraz Luksemburg - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W związku z wojną mniej jest zapowiedzi nowych inwestycji - dodano.

Jak podano w Tygodniku Gospodarczym PIE, z danych Narodowego Banku Ukrainy (NBU) wynika, że w 2022 r. do Ukrainy napłynęło 557 mln dol. bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), co stanowi 7,6 proc. inwestycji ulokowanych w tym kraju w roku poprzedzającym rosyjską inwazję.

Jak wskazano, 778 mln dol. stanowiły transakcje z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych, z czego reinwestowane zyski wyniosły 327 mln dol. Jednocześnie nastąpił odpływ z tytułu instrumentów dłużnych o wartości 231 mln dol.

Według PIE, listę największych inwestorów w 2022 r. otwierają: Szwajcaria (362 mln dol.), Wielka Brytania (266 mln dol.) oraz Luksemburg (262 mln dol.).

"Polska plasuje się na 8. miejscu z 97 mln dol."

podano.

Jak zauważyli analitycy PIE, cztery ukraińskie obwody przyciągnęły 86 proc. całości inwestycji: kijowski (1,25 mld dol), połtawski (480,9 mln dol), lwowski (366,4 mln dol) i winnicki (253,5 mln dol).

"Dane te mogą być jednak zniekształcone za sprawą round-trippingu (transfer środków za granicę w celu ich reinwestowania w rodzimej gospodarce), w czym w Ukrainie historycznie przoduje Szwajcaria. NBU szacuje, że tzw. inwestycje powrotne obejmowały w 2022 r. łącznie 18 proc. transakcji z tytułu nabycia akcji i innych form udziałów kapitałowych" 

- podano.

W ujęciu branżowym największym zainteresowaniem cieszyły się: sektor finansowy i ubezpieczeń, handel (w tym naprawa pojazdów), sektor ICT, przetwórstwo rolne oraz logistyka.

Według PIE odczyty BIZ za dwa pierwsze kwartały 2023 r. "są – pozornie – znacznie bardziej pozytywne".

 "Napływ BIZ do Ukrainy wyniósł bowiem 2,46 mld dol., na co składa się także napływ z tytułu instrumentów dłużnych (185 mln dol). Ten dobry wynik jest jednak głównie udziałem reinwestowanych zysków, które stanowią aż 85 proc. transakcji BIZ w 2023 r." 

wskazano.

Zdaniem autorów analizy liczbę tę można interpretować w dwójnasób. 

"Z jednej strony jest to wyraz zaufania ze strony inwestorów już obecnych w Ukrainie. Z drugiej jednak, w zestawieniu z bardzo niskim napływem z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych (182 mln dol), pokazuje, że Ukraina przyciąga niewiele nowych inwestycji" - oceniło PIE.

Według analityków, "w związku z wojną wyraźnie mniej jest także zapowiedzi nowych inwestycji".

"Według danych fDiMarkets w Ukrainie, od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym 2022 r. do września 2023 r. ogłoszono ich 48. Jest to spadek względem poprzednich lat – w latach 2017-2021 ogłaszano średnio 50 inwestycji rocznie" - przekazano.

Wskazano, że największa liczba nowych projektów dotyczyła, podobnie jak przed 2022 r., sektora IT i oprogramowania (14 projektów) oraz sektorów: inwestycji związanych z przemysłem zbrojeniowym (6 projektów), usług biznesowych (6 projektów) oraz rolno-spożywczego (4 projekty). Wyjaśniono, że są to te obszary ukraińskiej gospodarki, które pozostają konkurencyjne i mają duży potencjał przyciągania inwestycji w przyszłości. "Ich napływ na większą skalę może rozpocząć się jednak dopiero po zakończeniu wojny" - przewidują analitycy PIE.

Źródło

Skomentuj artykuł: