MFW zaktualizował prognozy dla Polski

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podwyższył prognozę dynamiki PKB Polski w 2024 r. z 2,3 do 2,8 proc., a w 2025 r. - obniżył ją z 3,4 do 3,2 proc. W ogłoszonej dzisiaj najnowszej aktualizacji World Economic Outlook podwyższył też prognozy wzrostu światowej gospodarki na 2024 r. do 3,1 proc.

Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz dotyczących Polski.

Prognoza wzrostu gospodarki światowej na 2024 rok jest o 0,2 pkt. proc. wyższa niż poprzednia, opublikowana w październiku ub.r. Prognoza dla świata na rok 2025 pozostała niezmieniona i wynosi 3,2 proc.

Zmianę na 2024 rok uzasadniono szczególnie wyższą od oczekiwań odpornością gospodarki USA oraz kilku dużych rynków wschodzących i państw rozwijających się, a także wsparciem fiskalnym w Chinach. Ożywienie globalnej gospodarki po kryzysach związanych z pandemią, wojną na Ukrainie i rosnącymi kosztami życia okazuje się zaskakująco prężne – oceniono w najnowszej aktualizacji.

Prognozy wciąż są jednak niższe od średniej z lat 2000-2019, która wynosiła 3,8 proc. rocznego wzrostu światowej gospodarki. Wśród czynników hamujących wzrost wymieniono działania banków centralnych wymierzone w inflację, wycofywanie wsparcia fiskalnego w obliczu wysokiego zadłużenia oraz powolny wzrost produktywności.

Inflacja spada w większości regionów świata szybciej niż oczekiwano i ma mniejszy wpływ na działalność gospodarczą, między innymi dzięki rozwiązywaniu problemów po stronie podażowej i restrykcyjnej polityce pieniężnej. Według najnowszych prognoz MFW ogólnoświatowa inflacja spadnie w 2024 roku do 5,8 proc., a rok później – do 4,4 proc.

Według MFW wzrost w strefie Euro, który w 2023 roku w związku z wojną na Ukrainie wyniósł zaledwie 0,5 proc., przyspieszy w 2024 roku do 0,9 proc., a w 2025 roku – do 1,7 proc. Ożywienie wiązane jest z silniejszą od przewidywań konsumpcją gospodarstw domowych. Prognozy są jednak niższe niż październikowe, odpowiednio o 0,3 i 0,1 pkt. proc., co jest w dużej mierze wynikiem niskiego wzrostu w 2023 roku – zaznaczono.

W Stanach Zjednoczonych dynamika PKB spadnie według prognoz z 2,5 proc. w 2023 roku do 2,1 proc. w roku 2024 i 1,7 proc. w roku 2025 z powodu rozłożonych w czasie skutków zacieśniania polityki pieniężnej, zacieśniania polityki fiskalnej oraz spowalniającego popytu. Prognoza na 2024 rok jest o 0,6 pkt. proc. wyższa niż ta z października, co uzasadniono wyższym od oczekiwań wzrostem w 2023 roku.

Źródło

Skomentuj artykuł: