NBP przedstawił inflację bazową za VIII

W sierpniu 2023 r. inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 10 proc. licząc rok do roku – poinformował NBP. W sierpniu inflacja wyniosła 10,1 proc.

Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w sierpniu 2023 r. Wynika z niego, że – licząc rok do roku – inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa), wyniosła 8,9 proc., wobec 9,6 proc. miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 12,7 proc. wobec 13,7 proc. miesiąc wcześniej.

Z danych banku centralnego wynika, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii spadła do 10 proc. wobec 10,6 proc. miesiąc wcześniej, zaś tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 11 proc., wobec 12 proc. miesiąc wcześniej.

„Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka” – podał NBP w komunikacie.

Jak wyjaśnił, publikacja tych wskaźników pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. NBP dodał, że dane o inflacji bazowej pozwalają też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym” – czytamy w komunikacie NBP.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: