Niemcy: nowe opłaty dla ciężarówek na autostradach

Od lipca 2024 roku, opłata za korzystanie z autostrad (myto) obejmie również pojazdy dostawcze oraz ciężarówki o masie powyżej 3,5 tony. Dotychczas regulacje te dotyczyły pojazdów o wadze powyżej 7,5 ton. Wyjątkiem będą pojazdy należące do firm rzemieślniczych, które pozostaną zwolnione z tych opłat.

Zapowiedziana reforma ma na celu generowanie dodatkowych dochodów dla budżetu państwa w okresie od 2024 do 2027 roku. Przewiduje się, że ich łączna suma wyniesie 30,5 miliarda euro. Zaktualizowana ustawa, przyjęta w piątek, 20 października 2023 roku przez Bundestag, nakłada obowiązek przeznaczenia połowy dochodów z myta dla ciężarówek na remonty i rozbudowę dróg krajowych, natomiast pozostała część ma być przekierowana głównie na rozwijanie infrastruktury kolejowej.
Obowiązek opłacania myta za przejazd pojazdów ciężarowych na autostradach wprowadzono w Niemczech w 2005 roku. Systematycznie rozszerzano go na wszystkie drogi federalne. Do końca 2023 roku przewidywane są przychody w wysokości około 8 miliardów euro dla niemieckiego budżetu federalnego z tego źródła.

Źródło

Skomentuj artykuł: