Niemieckie firmy uciekają za granicę. Wolą Polskę i Europę Środkową

Coraz więcej niemieckich firm chce przenieść swoją produkcję za granicę, w tym do Polski - donosi dziennik ekonomiczny „Handelsblatt”. Biznesmeni wśród powodów wymieniają m.in biurokrację i wysokie koszty energii a także brak wykwalifikowanych pracowników.  

Gazeta przytacza wyniki analizy firmy Deloitte i Federalnego Zrzeszenia Niemieckiego Przemysłu (BDI), według której prawie połowa niemieckich przedsiębiorców uważa, że postępująca dezindustrializacja, czyli proces zaniku głównych gałęzi przemysłu w kraju, jest nieodwracalna.
Coraz więcej firm przenosi produkcję za granicę, gdzie warunki są korzystniejsze. 49 proc. przedsiębiorstw już przeniosło część produkcji i planuje kontynuować ten proces.

Juregen Sandau z Deloitte mówi, że przedsiębiorcy są coraz bardziej pesymistyczni, również w dłuższej perspektywie. 

„Wielu nie wierzy, że strukturalne problemy zostaną wkrótce rozwiązane” - powiedział gazecie „Handelsblatt”.

Wolfgang Niedermark z BDI dodaje, że Niemcy tracą atrakcyjność jako ośrodek gospodarczy, a polityczny zastój hamuje inwestycje. „Rząd musi działać zdecydowanie” - apeluje.

Gazeta informuje, że niemiecki producent AGD Miele przeniesie 700 miejsc pracy do Ksawerowa w Polsce. Podobnie postąpił dostawca części samochodowych Valeo i to mimo poprawy koniunktury i spadku cen energii w Niemczech.

Angelique Renkhoff-Muecke z firmy Warema, produkującej markizy i żaluzje, twierdzi, że sytuacja gospodarcza Niemiec jest zła od dawna, głównie z powodu braku perspektyw.

Przedsiębiorcy pytani przez BDI i Deloitte o najpoważniejsze ryzyka dla ich działalności, wymieniają na pierwszym miejscu „rosnące wymagania regulacyjne", czyli coraz bardziej uciążliwą biurokrację. Na drugim miejscu znalazła się polityka energetyczna Niemiec. Na następnych pozycjach wymieniono niewystarczającą liczbę wykwalifikowanych pracowników oraz wysokie koszty surowców.

Mimo pesymizmu, 86 procent firm uważa, że inwestycje i innowacje, takie jak cyfryzacja i automatyzacja, mogą pomóc Niemcom konkurować globalnie. Większość firm jest aktywna w tych obszarach, jak podaje „Handelsblatt”.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: