Odradza się przemysł stoczniowy: śladami „Batorego”

Trwa budowa promów dla polskich armatorów w ramach programu „Batory”. Budowa pierwszej jednostki promowej ro-pax jest zaawansowana techniczne w ponad 58 proc. i wyprzedza harmonogram. Zadanie realizuje Gdańska Stocznia Remontowa SA.

– Postęp w budowie polskich jednostek pływających jest symbolem odradzającego się przemysłu stoczniowego, a co za tym idzie: realizacji naszej wizji budowy silnego kraju o silnych fundamentach przemysłowych. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia polska branża promowa i stoczniowa uzyskuje silną i ugruntowaną pozycję rynkową – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Budowa promów typu ro-pax dla polskich armatorów jest jednym z filarów projektu „Batory”.  Te nowoczesne i ekologiczne jednostki będą dostosowane zarówno do oczekiwań rynku, wymagań konkurencji i do nowych, coraz bardziej restrykcyjnych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz Unii Europejskiej. Promy będą napędzane czterema silnikami LNG typu dual-fuel ze wspomaganiem bateryjnym, zasilanych skroplonym gazem ziemnym oraz paliwem typu diesel używanym do inicjacji zapłonu. Zamiast konwencjonalnych śrub napędowych, każdy prom będzie wyposażony w dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co usprawni manewrowanie w portach. Napęd LNG, który będzie zastosowany na nowych promach, ograniczy emisję CO2 o około jedną czwartą w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań w podobnych jednostkach.

Projekt budowy pierwszej jednostki promowej ro-pax o numerze budowy NB101 jest zaawansowany technicznie w ponad 58 proc., co wyprzedza harmonogram o ok. 3 proc. W pierwszym etapie sukcesywnie powstaje kadłub jednostki z sześciu gotowych już bloków (części), zbudowanych zarówno w stoczni, jak i przez polskich poddostawców. Obecnie kadłub zawiera już zamontowane elementy napędu i systemu zasilania promu. Jednostka promowa budowana jest w ramach kontraktu podpisanego 26 listopada 2021 r., zgodnie z którym Gdańska Stocznia Remontowa SA wybuduje trzy jednostki dla spółki Polskie Promy, której udziałowcami są Skarb Państwa oraz Polska Żegluga Morska.

Program „Batory" jest częścią projektu strategicznego „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego”, który z kolei zawarty jest w części „reindustrializacja” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Celem projektu „Batory” jest stymulowanie rozwoju technologii, projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich, przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku produkcji innowacyjnych produktów i wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej.

Projekt „Batory” oparty jest na czterech autonomicznych częściach:

- budowie promów pasażersko-samochodowych dla polskich armatorów;
- wsparciu tworzenia i wdrażania nowoczesnych technologii okrętowych;
- budowie nowoczesnej modułowej platformy offshore;
- stworzeniu Zielonej Stoczni w Polsce.

Skomentuj artykuł: