Orlen chce przejąć Europol Gaz, operatora polskiego odcinka Jamału

Orlen planuje przejąć właściciela polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, spółkę Europol Gaz - wynika z informacji zamieszczonej dzisiaj na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

"Zgłaszana koncentracja będzie polegać na przejęciu przez Orlen S.A. z siedzibą w Płocku (ORLEN), wyłącznej kontroli nad System Gazociągów Tranzytowych Europol Gaz S.A. z siedzibą w Warszawie (Europol Gaz) - podał UOKiK.

Jednym z udziałowców Europol Gazu jest Gazprom mający 48 proc. akcji. W listopadzie 2022 r. Minister Rozwoju i Technologii nałożył zarząd przymusowy na całość akcji Gazpromu w Europol Gazie.

Orlen jest spółką dominującą Grupy Orlen notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność Grupy Orlen jest skupiona przede wszystkim na poszukiwaniu, wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz gazu ziemnego, sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów petrochemicznych i rafineryjnych, produkcji i obrocie hurtowym energią elektryczną oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej gazu ziemnego.

Europol Gaz jest właścicielem Systemu Gazociągów Przesyłowych, będącego polskim odcinkiem gazociągu przesyłowego Jamał-Europa.

Źródło

Skomentuj artykuł: