Oto 10 najbardziej wolnych ekonomicznie gospodarek świata. RANKING amerykańskiej fundacji

Prestiżowa amerykańska konserwatywna Heritage Foundation od lat prowadzi indeks wolności ekonomicznej, w której ocenia stan gospodarek wszystkich państw świata. Kto zajmuje 10 pierwszych miejsc na liście aktualnego rankingu?

Ranking otwiera SINGAPUR - wyspiarskie państwo w Azji Południowo-Wschodniej. Wynik wolności gospodarczej Singapuru wynosi 83,9 pkt. na 100, co czyni jego gospodarkę najbardziej wolną na świecie w Indeksie 2023. Jego wynik jest mniej więcej taki sam jak w ubiegłym roku. Singapur zajmuje 1. miejsce spośród 39 krajów w regionie Azji i Pacyfiku, a jego ogólny wynik pozostaje znacznie wyższy niż średnia światowa i regionalna.

 "Podstawą wolności gospodarczej Singapuru jest silna ochrona praw własności i skuteczne egzekwowanie przepisów antykorupcyjnych. Stawki podatkowe są konkurencyjne, a otoczenie regulacyjne przejrzyste. Otwartość na globalny handel zwiększa produktywność, ułatwiając jednocześnie powstanie bardziej dynamicznego i konkurencyjnego sektora finansowego" 

- tłumaczy Heritage Foundation.

Na drugim miejscu znalazła się SZWAJCARIA. Wynik wolności gospodarczej Szwajcarii wynosi 83,8 pkt. Szwajcaria zajmuje 1. miejsce spośród 44 krajów w regionie Europy. 

"Dobrze zabezpieczone prawa własności, w tym własności intelektualnej, promują przedsiębiorczość i produktywność. Minimalna tolerancja dla korupcji jest zinstytucjonalizowana w skutecznych ramach prawnych. System sądowniczy, niezależny od wpływów politycznych, zapewnia skuteczne egzekwowanie umów handlowych. Otwartość Szwajcarii na handel zagraniczny i inwestycje nadal sprzyja dynamicznej i prężnej gospodarce" - czytamy w uzasadnieniu.

Trzecie miejsce przypadło IRLANDII. Wynik wolności gospodarczej wynosi w tym przypadku 82,0 pkt. Według Heritage Foundation irlandzka gospodarka ma wiele mocnych stron instytucjonalnych. Fundamenty wolności gospodarczej są wspierane przez dobrze zinstytucjonalizowaną ochronę praw własności i stabilne sądownictwo, a efektywność regulacyjna oraz otwartość na globalny handel i inwestycje wspierają konkurencyjność ekonomii. Najważniejszym problemem Irlandii pozostaje rosnący deficyt budżetowy, zwiększający obciążenie długiem.

Czwarte miejsce to TAJWAN, z wynikiem wolności gospodarczej równym 80,7 pkt. Autorzy Indeksu podkreślają, że silne przywiązanie do rządów prawa i otwartość na globalny handel pozwoliły Tajwanowi stać się światowym liderem w dziedzinie wolności gospodarczej.

"Dynamiczna gospodarka korzysta z dobrze rozwiniętych ram instytucjonalnych, tradycji dynamiki przedsiębiorczości w sektorze prywatnym oraz polityki otwartego rynku, która ułatwia swobodny przepływ towarów i kapitału"

 - czytamy.

Na piątej pozycji plasuje się NOWA ZELANDIA (78,9 pkt.). Zaznaczono, że ramy polityczne Nowej Zelandii wykazały ogólnie wysoki stopień odporności gospodarczej, a rządy prawa oraz otwartość na globalny handel i inwestycje są mocno zinstytucjonalizowane. Ponadto inwestorów zagranicznych przyciąga przejrzysty i stabilny klimat inwestycyjny Nowej Zelandii.

Szósta jest ESTONIA (78,6 pkt.), która - dodajmy na marginesie - w przeliczeniu na obywatela jest największym wspomożycielem zmagającej się z rosyjską agresją Ukrainy. Zdaniem ekspertów fundacji Herigate - Estonia stosunkowo dobrze przestrzega wszystkich czterech filarów wolności gospodarczej (rządy prawa, wielkość rządu, efektywność regulacyjna, otwarte rynki). Niezależny i skuteczny system sądowniczy w Estonii silnie egzekwuje rządy prawa, natomiasto obciążenie długiem pozostaje dość niskie i nie podważa długoterminowej konkurencyjności gospodarczej. Elastyczność i otwartość zapewniły gospodarce imponującą zdolność do dostosowywania się do wstrząsów zewnętrznych - twierdzi Heritage Foundation.

Na siódmym miejscu indeksu jest LUKSEMBURG (78,4 pkt.), którego gospodarka od dawna korzysta ze sprzyjającego klimatu dla przedsiębiorczości oraz wysokiego poziomu otwartości i elastyczności. Rozważne regulacje finansowe wspierają pozycję tego malutkiego państwa jako globalnego centrum finansowego. "Sądownictwo, niezależne od polityki i wolne od korupcji, zapewnia silną ochronę praw własności. Podobnie silne jest wsparcie instytucjonalne dla otwartych rynków" - brzmi ocena Luksemburga.

Rankingowa "ósemka" to HOLANDIA - jej wynik wolności gospodarczej to 78,0 pkt. Zacytujmy indeks: "Holenderska gospodarka czerpie korzyści z tradycyjnego nacisku na praworządność i skuteczne ramy prawne. Niezależny i wolny od korupcji system sądowniczy zapewnia silną ochronę praw własności. Otwartość na globalny handel i inwestycje jest dobrze ugruntowana, a ogólne otoczenie regulacyjne i przedsiębiorcze pozostaje przejrzyste i wydajne".

Dziewiąte miejsce zajmuje DANIA (77,6 pkt.). Niezależny i wolny od korupcji system sądowniczy w tym kraju zapewnia silną ochronę praw własności. Heritage Foundation zauważa jednak, że chociaż stawka podatku od osób prawnych w Danii jest konkurencyjna, ogólne obciążenie podatkowe pozostaje wysokie. Co więcej, wydatki rządowe stanowią aż ponad połowę PKB. Jednak dzięki gospodarce otwartej na globalny handel i inwestycje Dania korzysta z wysokiego stopnia swobody działalności gospodarczej.

Pierwszą dziesiątkę zamyka SZWECJA (77,5 pkt.). Szwedzka gospodarka - jak ocenia Heritage Foundation - osiąga dobre wyniki w zakresie efektywności regulacyjnej, a polityka otwartego rynku utrzymuje elastyczność, konkurencyjność oraz duże przepływy handlowe i inwestycyjne. Przejrzyste i skuteczne otoczenie regulacyjne oraz prawne zachęca przy tym do prężnej działalności gospodarczej. Regulacje bankowe są rozsądne, a praktyki kredytowe ostrożne. System sądowniczy zapewnia silną ochronę praw własności - podkreślają eksperci.

Jak w tym zestawieniu prezentuje się POLSKA? Na 184 państw osiągnęliśmy w 2023 roku 40. pozycję (67,7 pkt.), wyprzedzając m.in. Belgię, Chorwację, Hiszpanię, Węgry, Francję i Włochy. 

"Gospodarka osiąga stosunkowo dobre wyniki w wielu obszarach wolności gospodarczej. Dzięki konkurencyjnemu klimatowi biznesowemu, wspieranemu przez stabilność polityczną, Polska ma dynamiczne środowisko biznesowe. Operacje handlowe są wspierane przez regulacje, które wspierają politykę otwartego rynku. Jednak słabości instytucjonalne nadal uniemożliwiają bardziej dynamiczny wzrost. Nagromadzenie dużych deficytów fiskalnych może podważyć długoterminową konkurencyjność" 

podsumowała polską gospodarkę amerykańska fundacja.
Źródło

Skomentuj artykuł: