Polska wspiera inwestycje na Ukrainie

W ramach projektu Serwis Odbudowy Ukrainy Centrum Studiów Strategicznych Warsaw Enterprise Institute (WEI) zorganizował we Lwowie i w Łucku na Ukrainie dwudniową konferencję „Współpraca polsko-ukraińska a perspektywy odbudowy Ukrainy”. 

– Mamy szansę na kolejne dziesięciolecia zostać najbliższymi partnerami gospodarczymi – powiedziała podczas konferencji Jadwiga Emilewicz, Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik rządu RP ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

„Współpraca polsko-ukraińska a perspektywy odbudowy Ukrainy” to temat zorganizowanej przez Centrum Studiów Strategicznych we Lwowie (Ukraina) konferencji w ramach projektu „Serwis odbudowy Ukrainy”. 
Seminarium, w którym udział wzięli przedstawiciele polskiego i ukraińskiego biznesu, otworzył dr Adam Eberhardt, Dyrektor Centrum Studiów Strategicznych WEI. – Konferencją inaugurujemy działalność lwowskiego biura Warsaw Enterprise Institute, jednego z czterech biur, jakie otworzyliśmy na Ukrainie. Poprzez obecność na poziomie regionalnym chcemy zbliżać polski i ukraiński biznes, a zarazem dawać platformę dialogu władz, instytucji rozwojowych, NGO-sów oraz przedsiębiorców. Cieszę się, że w naszej konferencji wzięli udział gubernator obwodu lwowskiego, mer Lwowa, pełnomocnik polskiego rządu ds. współpracy polsko-ukraińskiej, ambasador RP w Kijowie. Jutro czas na Łuck, gdzie również działa biuro WEI – powiedział dr Eberhardt.

Wystąpienie inauguracyjne wygłosiła Minister Jadwiga Emilewicz, Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik rządu RP ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. Zwróciła ona uwagę na Lwów zawsze był hubem łączącym Wschód z Zachodem i dziś, po raz kolejny, ta historia się powtarza. 

– W Polsce jest obecnie 1,5 miliona Ukraińców, większość z nich jest aktywnych na polskim rynku pracy, znalazło zatrudnienie, posiada numer identyfikacyjny jak każdy z nas i posiada dostęp do wszystkich usług publicznych jak każdy w Polsce. Dobrze czujemy się  z Waszymi obywatelami w Polsce – powiedziała Minister Emilewicz, zwracając się do zebranych na konferencji obywateli Ukrainy. – I myślę, że oni też czują się dobrze u nas. Chcemy i mamy nadzieję, że jak wojna się skończy to będą oni mogli wrócić, żeby odbudować nowe, lepsze państwo.

Podczas seminarium omówiono potencjał polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz dostępne instrumenty wsparcia, a także szanse, możliwości i wyzwania polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.
Seminarium realizowane jest w ramach projektu CSS WEI „Przyjaciel w potrzebie. Promocja polskiej pomocy dla walczącej Ukrainy” finansowane przez MSZ RP w ramach konkursu „Dyplomacja Publiczna 2023”. Projekt realizowany w partnerstwie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

Podczas dwudniowej wizyty na Ukrainie członkowie Warsaw Enterprise Institute i przedstawiciele rządu spotkali się z polskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami. Drugi dzień seminarium odbył się w Łucku, gdzie dyskutowano o planowanych projektach inwestycyjnych w zachodniej Ukrainie pod kątem możliwości udziału w nich polskich przedsiębiorców.

– Najlepszym dowodem na to, że Polska nie tylko wspiera Ukrainę w działaniach wojennych, ale wierzy także, że Ukraina tę wojnę wygra i co więcej – z tym zwycięstwem wiąże biznesową przyszłość, jest dzisiaj obecność przedstawicieli polskich przedsiębiorców. Część z nich to są przedsiębiorcy, których obywatele Łucka dobrze znają, ponieważ prowadzą tutaj swoją działalność z sukcesami od ponad dziesięciu lat – powiedziała Jadwiga Emilewicz. – Dziś Ukrainie potrzebni są przedsiębiorcy, którzy po pierwsze nie boją się wejść na rynek i terytorium kraju, w którym ciągle prowadzona jest wojna. (…) Na Ukrainie dzisiaj działalność gospodarczą prowadzi ponad 600 podmiotów gospodarczych, ale w ostatnich miesiącach ponad 2,5 tysiąca firm zgłosiło zainteresowanie tym, aby znaleźć się na ukraińskim rynku. Gdyby te 2,5 tysiąca firm rzeczywiście na Ukrainę przyjechało, bylibyśmy na kolejne dziesięciolecia najbliższymi partnerami gospodarczymi – dodała.

Podczas seminarium omówiono potencjał polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz dostępne instrumenty wsparcia, a także szanse, możliwości i wyzwania polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.
Seminarium realizowane w ramach projektu CSS WEI „Przyjaciel w potrzebie. Promocja polskiej pomocy dla walczącej Ukrainy” finansowane przez MSZ RP w ramach konkursu „Dyplomacja Publiczna 2023”. Projekt realizowany w partnerstwie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

Źródło

Skomentuj artykuł: