Pomoc dla rybaków poszkodowanych zakazem połowu dorsza

Od początku 2020 r. obowiązuje wprowadzony przez Komisję Europejską zakaz połowów dorsza na wschodniej części Morza Bałtyckiego. W  związku z tym Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowało kolejną pomoc finansową dla polskich rybaków. W marcu uruchomiony został nowy nabór w kwocie 22,5 mln zł.

Po wprowadzeniu unijnego zakazu połowów dorsza na wschodnim Bałtyku polskie rybołówstwo jest w trudnej sytuacji, jednak zapewniam, że nie zostanie bez pomocy. Ministerstwo, którym kieruję, zajmuje się zorganizowaniem wszelkiej możliwej pomocy, przede wszystkim pomocy finansowej, dla rybaków, aby mogli przetrwać ten trudny okres

mówi minister gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Dlatego też w marcu rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach unijnego programu operacyjnego. Całkowita kwota naboru to 22,5 mln zł przeznaczona na działania prośrodowiskowe, z których mogą korzystać rybacy dotknięci zakazem połowu dorsza. Nabór będzie dotyczył jednostek do 12 m długości. 
Tylko w 2019 r. z powodu ograniczeń w połowach MGMiŻŚ przeznaczyło ze środków europejskich ponad 80 mln zł na rekompensaty dla rybaków, którzy tymczasowo przestali prowadzić działalność połowową lub zaangażowali się w działania prośrodowiskowe polegające m.in. na zbieraniu sieci lub odpadów morskich oraz na obserwacji przyłowu ptaków.
Łącznie w latach 2016-2019 MGMiŻŚ przeznaczyło 150,8 mln zł ze środków unijnego programu operacyjnego na pomoc rybkom, którzy tymczasowo przestali prowadzić połowy.

Skomentuj artykuł: