Pomoc Techniczna na kolejne rozdanie Funduszy Szwajcarskich

Polska w ramach drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu (SPPW) otrzyma 320,1 mln franków szwajcarskich. Ważnym krokiem do uruchomienia tych pieniędzy jest podpisana dzisiaj Umowa w sprawie Pomocy Technicznej SPPW. Dokument podpisali sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz ambasador Szwajcarii Fabrice Filliez.

- Trwają intensywne prace nad programami - rozwoju miast i badawczym, w ramach których dzielone będą Fundusze Szwajcarskie. Dzisiejsze porozumienie pozwoli nam je sprawnie uruchomić – powiedziała wiceminister.

5 grudnia 2022 r. została zawarta Umowa Ramowa pomiędzy Szwajcarią i Polską w sprawie wdrażania w naszym kraju drugiej edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej w obszarze spójności. Podpisana umowa to kolejny krok w kierunku uruchomienia nowego rozdania funduszy szwajcarskich.

W nowej odsłonie Funduszy Szwajcarskich w Polsce będą realizowane dwa programy. Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast z budżetem 278,7 mln franków wkładu Szwajcarii skierowany jest do miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Program Badania Naukowe i Innowacje o wartości 35 mln franków wkładu Szwajcarii ma na celu poprawę jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Polską i Szwajcarią.

Zgodnie z porozumieniem, Szwajcaria przekaże Polsce kwotę 6,4 mln franków szwajcarskich, z czego 4,8 mln franków szwajcarskich służyć będzie pokryciu kosztów Funduszu Pomocy Technicznej, który ma na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania SPPW. Są to na przykład koszty doradztwa technicznego, tłumaczeń, wydarzeń informacyjnych. Pozostałe 1,6 mln franków szwajcarskich zasili fundusz przygotowania obu programów.

Strona szwajcarska, zgodnie z postanowieniami umowy, pokrywać będzie do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że nie jest tu wymagane współfinansowanie krajowe.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni funkcję Krajowej Instytucji Koordynującej SPPW i jednocześnie będzie pełniło rolę Operatora Programu dla miast oraz instytucji zarządzającej pomocą techniczną. Obecnie obie strony - polska i szwajcarska - wspólnie pracują nad szczegółami dotyczącymi obu programów, które mają zostać wdrożone w Polsce. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umów na poszczególne programy. Pierwszy nabór w ramach SPPW jest planowany w IV kwartale 2023 r. Będzie on dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: