Fatalne wyniki produkcji w marcu 2024. Wpłyną na PKB?

Produkcja przemysłowa w marcu rdr spadła o 6,0 proc., a produkcja budowlano-montażowa - o 13,3 proc. rdr. Jak wylicza GUS, spadek produkcji odnotowano w 26 na 34 działach gospodarki.

Według wstępnych danych spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 29,1 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 25,9 proc., w produkcji napojów – o 13,8 proc., metali – 12,5 proc., wyrobów z metali – o 10,3 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 9,6 proc., w produkcji maszyn i urządzeń – o 9,3 proc., mebli – o 8,1 proc.

Z kolei wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem 2023 roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 7,5 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,5 proc., pozostałego sprzętu transportowego – o 2,1 proc.

Według danych GUS, produkcja przemysłowa w marcu rdr spadła o 6,0 proc., a produkcja budowlano-montażowa - o 13,3 proc. rdr.

Dane z przemysłu za marzec są zaskakujące. Mimo pierwszych sygnałów poprawy sytuacji w tej branży w Europie najnowsze dane to „kubeł zimnej wody”. Trudno powiedzieć czy wyjątkowo wczesny okres Wielkanocy w tym roku mógł mieć jakiś wpływ na aktywność pod koniec miesiąca. Niewykluczone także, że dalej pogarszała się koniunktura w Niemczech, co nie pozostaje bez wpływu na nasze lokalne przedsiębiorstwa. Głębokie spowolnienie dotknęło także produkcji budowlano-montażowej. Za wcześnie jeszcze na wyciąganie pochopnych wniosków, ale jeżeli dane za kwiecień nie przyniosą korekty w górę, to prognozy wzrostu PKB dla Polski na ten rok mogą ulec obniżaniu – skomentował dane Mikołaj Raczyński, dyrektor zarządzający platformy inwestycyjnej Portu.

Skomentuj artykuł: