Największa tego typu realizacją w Polsce! Gruntowne sprzątanie nad stawem Kalina

Na tę wiadomość mieszkańcy Świętochłowic czekali od wielu lat, jednak problem bomby ekologicznej ukrytej w stawie Kalina udało się rozwiązać dopiero nowym władzom miasta, które przejęły rządy po długoletnim prezydencie Dawidzie Kostempskim (PO). Wczoraj w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa z wykonawcą tzw, remediacji stawu.

Możliwość podpisania umowy z wykonawcą to efekt wielu wizyt w instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie projektu Jeszcze w 2019 roku udało się bowiem podpisać aneks do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki któremu wydłużono czas na zakończenie inwestycji do 30 września 2023 r. Z kolei pojawienie się oferenta to w ocenie prezydenta Świętochłowic efekt nowego podejścia do tematu remediacji stawu Kalina, którego przykładem jest dialog techniczny ogłoszony przed postępowaniem po to, by wypracować technologię, która pozwoli jednocześnie osiągnąć efekt ekologiczny i zamknąć projekt w przeznaczonej na niego kwocie.

tłumaczy prezydent miasta Daniel Beger.

Jak wyjaśnia zastępca prezydenta Miasta Świętochłowice Adam Trzebinczyk, remediacja to działania drogie i skomplikowane zmierzające do usunięcia ogromnej ilości zanieczyszczeń, które trafiły do stawu Kalina w wyniku wieloletniej działalności przemysłowej.

Polskie prawo ochrony środowiska definiuje remediację jako poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina dotyczyć będzie również przywrócenia jego biologicznej aktywności.

wyjaśnia Adam Trzebinczyk.

Chodzi również o to, by w przyszłości sam staw i jego okolice były dostępne dla mieszkańców. Jak podkreśla wiceprezydent, w okolicach stawu powstanie miejsce rekreacji dla mieszkańców. W ramach docelowego zagospodarowania terenu utworzona będzie między innymi sztuczna wyspa wraz z trzema groblami ze ścieżkami spacerowymi, plac zabaw oraz boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dodatkowo teren wokół stawu o powierzchni ponad pięciu hektarów zostanie wyposażony w małą architekturę krajobrazu, taką jak ławki, stoliki, kosze na śmieci i latarnie.

Wykonawcę tego projektu wyłoniono w drodze przetargu – to polsko-francuskie konsorcjum firm Menard Polska Sp. z o.o., REMEA Sp. z o.o. oraz REMEA société par actions simplifiée a associé unique. Umowę z wykonawcą w imieniu Gminy Świętochłowice podpisał prezydent Daniel Beger.

Rozbrojenie ekologicznej bomby, jaką jest staw Kalina, to jeden z najważniejszych celów, które wyznaczyłem sobie do osiągnięcia jako prezydent Świętochłowic.

mówi Beger.

Jak wyjaśnił Norbert Kurek, Zastępca Dyrektora Generalnego firmy Menard Polska Sp. z o.o, Członek Zarządu REMEA Sp. z o.o., w ramach remediacji stawu Kalina, w pierwszej kolejności zabezpieczone zostanie przed dalszą emisją główne żródło zanieczyszczeń, którym jest hałda odpadów poprodukcyjnych zakładów chemicznych „Hajduki” z Chorzowa. Następnie usunięte i zneutralizowane zostaną odpady zalegające na dnie stawu, co umożliwi przywrócenie biologicznej aktywności w jego wodach.

Na realizację umowy przewidziano 43 miesiące, a zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy to faza projektowa, ma zająć półtora roku – w tym czasie wykonawca zobowiązany jest uzyskać m. in. pozwolenie na budowę i opracować szczegółową metodę remediacji. Drugi etap potrwa 2 lata i obejmie prace remediacyjne oraz budowlane.  Remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina to jak dotąd największą tego typu realizacją w Polsce. Wykonanie tak skomplikowanego zadania będzie niestety wiązało się z okresowymi niedogodnościami dla okolicznych mieszkańców, jednak chciałbym podkreślić, że kwestie bezpieczeństwa traktujemy priorytetowo. W trakcie prowadzonych prac przewidujemy monitoring zanieczyszczenia powietrza, a działania potencjalnie najbardziej odczuwalne dla mieszkańców zrealizujemy pod szczelnymi namiotami.

mówi Kurek.

Miasto Świętochłowice planuje natomiast przeprowadzenie badań przesiewowych, które pozwolą monitorować w czasie prac stan zdrowia mieszkańców żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie stawu Kalina.

Źródło

Skomentuj artykuł: