Nawet pół miliarda inwestycji w spółkę Grupy Azoty

Spółki: Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos podpisały aneks przedłużający do 6 grudnia br. negocjacje dotyczące warunków finansowania kapitałowego Projektu Polimery Police przez Grupę Lotos. Jednocześnie potwierdziły, że ich celem jest jak najszybsze zakończenie prowadzonych rozmów. 

Lotos może potencjalnie zainwestować do 500 mln zł w rozwój jednego z kluczowych petrochemicznych projektów inwestycyjnych ostatnich lat dla polskiej gospodarki. Jest kolejnym – obok koreańskiego – potencjalnym partnerem inwestycyjnym budowy Projektu Polimery Police.

Pertraktacje w tej sprawie trwają od ponad pół roku. 26 kwietnia br. podpisany został list intencyjny między Grupą Azoty, Grupą Azoty ZCh „Police” i Grupą Azoty Polyolefins, (tj. spółką celową dwóch pierwszych podmiotów realizującą Projekt Polimery Police), a Grupą Lotos, dotyczący rozpoczęcia i prowadzenia rozmów w sprawie potencjalnego udziału tej ostatniej w finansowaniu Projektu Polimery Police. 
Prowadzone na podstawie listu intencyjnego rozmowy miały dotyczyć objęcia przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym Grupy Azoty Polyolefins i wniesienia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy Grupy Azoty Polyolefins do 500 mln zł. Strony przystąpiły do rozmów dotyczących ustalenia wszystkich istotnych elementów udziału Grupy Lotos w finansowaniu Projektu Polimery Police. Strony podpisały 22 listopada aneks przedłużający termin zakończenia rozmów do 6 grudnia 2019 br.

W ramach postanowień listu intencyjnego, Lotos prowadzi szczegółowy proces oceny Projektu, którego ostatnim etapem są obecnie trwające negocjacje dotyczące szczegółowych warunków finansowania. Strony podczas prowadzonych rozmów zwracały uwagę na znaczenie Projektu dla rozwoju polskiej gospodarki, szczególnie przemysłu petrochemicznego.
 

- Prowadzone negocjacje znajdują się na zaawansowanym etapie, a do ustalenia pozostały ostatnie, szczegółowe kwestie 

mówi dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty oraz Grupy Azoty ZCh „Police” SA.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodził: terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem Projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do produkcji polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

– Projekt Polimery Police jest dla nas interesujący. (…)Widzimy w nim potencjał, dlatego zależy nam na kontynuowaniu rozmów i ustaleniu modelu naszego zaangażowania na partnerskich i bezpiecznych warunkach dla obu stron 

mówi dr Mateusz A. Bonca, prezes Grupy Lotos.

Całkowity szacowany budżet realizacji inwestycji wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne – m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania spółki Polyolefins, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia.

- Model biznesowy Projektu Polimery Police wpisujący się w realia rynkowe oparte na dotychczasowym, jak i oczekiwanym rosnącym zapotrzebowaniu na polipropylen w Europie, know-how Inwestorów oraz najnowsze technologie produkcyjne to czynniki rodzące duże szanse na efektywne przekucie projektu w sukces dla spółek z Grupy Azoty, ich Inwestorów oraz polskiej gospodarki – uważa Wardacki.

We wrześniu br. Grupa Azoty i Grupa Azoty ZCh „Police” podpisały z Hyundai Engineering i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation porozumienie inwestycyjne, zakładające objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins przez koreańskich partnerów, o wartości 130 mln USD (ok. 500 mln zł). Spółki z Grupy Azoty zobowiązały się do zainwestowania w Projekt kwoty do 1,4 mld zł, w tym środków z oferty publicznej akcji w Grupie Azoty Police.
 

- 21 listopada podjęliśmy decyzję o przesunięciu na 9 grudnia terminu zakończenia zapisów w prowadzonej Ofercie Publicznej akcji z Prawem Poboru w Grupie Azoty Police. Decyzję warunkowały docierające do nas sygnały dotyczące przedłużających się procesów decyzyjnych po stronie głównych akcjonariuszy Grupy Azoty Police. Pozytywną stroną przesunięcia terminów będzie możliwość podjęcia decyzji przez inwestorów o udziale w emisji już po spodziewanym podpisaniu wiążącego porozumienia z Grupą Lotos

uważa prezes Wardacki.

Skomentuj artykuł: