Pogorszenie nastrojów w sektorze budowlanym

Listopad przyniósł pogorszenie nastrojów w sektorze budowlanym - wynika z badania koniunktury GUS.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,9 podczas gdy przed miesiącem plus 0,7.

"Bieżące oceny oraz przewidywania dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych w październiku. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną podobnie jak przed miesiącem. Firmy budowlane przewidują spadek zatrudnienia większy od sygnalizowanego w październiku. W najbliższych trzech miesiącach ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnąć podobnie jak zgłaszano w październiku"

- napisano w badaniu.

Spośród badanych podmiotów 33,3 proc. planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą podczas gdy przed rokiem 31,9 proc.

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 8,5 proc.

"Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (64,9 proc. w listopadzie, 62,2 proc. przed rokiem). W porównaniu z listopadem 2018 r. w największym stopniu spadło znaczenie barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 53,5 proc. do 48,8 proc.) oraz kosztami materiałów (z 38,2 proc. do 33,9 proc.)"

- napisano.

Źródło

Skomentuj artykuł: