Przemysł: Spada atrakcyjność Niemiec wzrasta Polski

Niemcy szybko tracą na atrakcyjności jako lokalizacja dla przemysłu. Dwie trzecie ankietowanych przedsiębiorstw już przeniosło część produkcji za granicę.

Niemcy w tyle

Aż 45 procent menedżerów z ankietowanych przedsiębiorstw przewiduje, że Niemcy pozostaną w tyle za innymi krajami, wynika z ogłoszonych w tym tygodniu wyników badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. W sektorze inżynierii mechanicznej i motoryzacyjnej odsetek ten sięga nawet 65 procent, przy czym niemal dwie trzecie z tych firm spodziewa się znacznego obniżenia atrakcyjności Niemiec jako miejsca lokalizacji przemysłowej, podczas gdy jedna trzecia oczekuje niewielkiego spadku.

Według Deloitte, w pozostałych sektorach, zwłaszcza w chemicznym, budowlanym oraz w transporcie i logistyce, dominuje jednak przekonanie, że atrakcyjność lokalizacji pozostanie na dotychczasowym poziomie (46 procent). Ponadto, 20 procent firm z tych branż uważa, że atrakcyjność Niemiec może nawet wzrosnąć.

67 procent firm objętych badaniem już zareagowało na tę sytuację, podejmując umiarkowane lub znaczne zmiany w swoich lokalizacjach. Do tej pory ich działania skupiały się głównie na produkcji komponentów. Jednakże, planowane modyfikacje coraz bardziej wpływają na obszary o „wyższej wartości dodanej”, takie jak wstępny montaż i ogólna produkcja.

Wyniki ankiet wskazują, że główne motywy inwestycji w innych krajach obejmują niższe koszty energii (59 procent), niższe wynagrodzenia (53 procent), korzystniejsze warunki rynkowe (51 procent) oraz ograniczoną biurokrację (50 procent). Rzadziej wymieniane były czynniki takie jak dostęp do surowców, lepsze warunki inwestycyjne, otrzymywanie dotacji, dobre połączenia logistyczne i dostępność wykwalifikowanej siły roboczej.

Z powyższych powodów branże inżynierii mechanicznej i motoryzacyjnej skoncentrowane są na inwestycjach i przenoszeniu produkcji głównie do Azji i Stanów Zjednoczonych. W przypadku innych sektorów, jako miejsca docelowe inwestycji przeważają jednak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Obserwuje się również tendencję do przenoszenia działalności z Azji do Stanów Zjednoczonych lub Europy w różnych branżach, gdzie Polska, Rumunia i Czechy są często wymieniane jako atrakcyjne lokalizacje w UE.

Według Deloitte, zdecydowana większość ankietowanych firm uznaje, że w obecnym wyścigu o dotacje Niemcy przegrywają z USA i Chinami. Pomimo tego, część z nich (36 procent) podkreśla konieczność bardziej aktywnego działania Niemiec w tym obszarze.

Źródło

Skomentuj artykuł: