Ułatwienia w budowie mieszkań do 70 mkw. przyjęte przez rząd

Mieszkanie bez wkładu własnego oraz ułatwienia w budowie domów mieszkalnych do 70 m2 to dwa projekty Polskiego Ładu, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów. Nowe rozwiązania poprawią sytuację mieszkaniową polskich rodzin. Pomoże w tym wsparcie państwa w uzyskaniu i spłacie kredytu mieszkaniowego oraz uproszczenie procedury budowlanej w przypadku małych domów mieszkalnych do 70 mkw.

Dzięki przygotowanym przez nas rozwiązaniom wiele polskich rodzin skorzysta z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Pozwoli to im na zakup upragnionego mieszkania bez konieczności wnoszenia  wkładu własnego. Chcemy też, aby wraz z przyjściem na świat kolejnych dzieci rodziny zyskiwały wsparcie w spłacie zobowiązań

mówił wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Z kolei projekt umożliwiający łatwiejszą i szybszą budowę małych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w trybie uproszczonego zgłoszenia z projektem budowlanym, bez uzyskania pozwolenia na budowę, konieczności ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy  skróci proces budowlany  nawet o kilka tygodni

podkreśla wiceminister Uściński.

Chcemy pójść jeszcze o krok dalej i wesprzeć Polaków w  realizacji marzenia o własnym domu udostępniając każdemu  bezpłatnie dostęp do projektów budowlanych o wysokich walorach architektoniczno-funkcjonalnych, ekologicznych, oszczędnych i estetycznych

dodał wiceszef resortu rozwoju i technologii.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał gwarancji do 20% kwoty kredytu na mieszkanie, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres maksimum 15 lat. Po urodzeniu się drugiego albo kolejnego dziecka w rodzinie, BGK spłaci część tego kredytu.

Kredytem bez wkładu własnego będzie mieszkaniowy kredyt hipoteczny spełniający warunki określone w ustawie i udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z BGK.

Państwo, za pośrednictwem BGK, będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.

BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, w związku z urodzeniem się dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie:

  • 20 000 zł - w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko,
  • 60 000 zł - w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

Kredyt jest udzielany na minimum 15 lat.

Gwarantowany  kredyt mieszkaniowy będzie mógł być udzielony w walucie polskiej. Dzięki temu nie wystąpią ryzyka kursowe.

Projekt zawiera ponadto mechanizmy ograniczające ryzyko stymulowania wzrostu cen mieszkań:

  • Będzie to wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania.
  • Drugim z możliwych do zastosowania mechanizmów będzie upoważnienie dla Rady Ministrów pozwalające obniżyć, w rozporządzeniu, wysokość współczynników wpływających na ustawowe limity cenowe. Nowe przepisy wejdą po upływie pół roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z kolei Dom bez formalności to rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw ugruntowanej w polskiej kulturze potrzebie posiadania własnego domu. Dzięki zmianie przepisów obywatele zyskują wybór. Każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego domu mieszkalnego jednorodzinnego przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.  

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Rozszerza się także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 mkw. do 70 mkw., przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 mkw. wydawana będzie w ciągu 21 dni.
Nowe przepisy wejdą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło

Skomentuj artykuł: