Ważna decyzja ws. fabryki Izery

Prezydent Jaworzna wydał spółce ElectroMobility Poland (EMP) pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego samochodów elektrycznych marki Izera - podało dzisiaj miasto. Spółka poinformowała też o zakończeniu jej audytów i przekazaniu wyników nadzorowi właścicielskiemu.

„Prezydent Jaworzna wydał pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego samochodów elektrycznych marki Izera. To oznacza, że nie ma już żadnych przeszkód formalnych, aby spółka ElectroMobility Poland rozpoczęła proces inwestycyjny związany z budową fabryki na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG)” - poinformował w piątek jaworznicki magistrat.

Cytowany w informacji miasta jego prezydent Paweł Silbert zasygnalizował, że proces wydania pozwolenia na budowę fabryki przebiegł sprawnie i zgodnie z oczekiwaniami. 

„Ta inwestycja ma strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta i regionu, a także jest wyrazem naszego zaangażowania w przywrócenie Polski na mapę znaczących graczy w branży motoryzacyjnej”

 – powiedział Silbert.

Wydanie pozwolenia na budowę poprzedziło uzyskanie przez EMP 30 stycznia br. decyzji prezydenta Dąbrowy Górniczej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. W połowie marca br. spółka informowała o wyborze generalnego wykonawcy fabryki, firmy Mirbud. Strony podpisały list intencyjny, warunkujący podpisanie umowy uzyskaniem przez EMP zgód korporacyjnych.

W piątek dyrektor EMP ds. komunikacji i relacji zewnętrznych Paweł Tomaszek uściślił, że wydane pozwolenie na budowę fabryki dotyczy jej pierwszego zakładanego etapu, zapewniającego zdolności produkcyjne 150 tys. samochodów rocznie. Tomaszek poinformował też o zakończeniu procesu weryfikacji założeń technicznych, biznesowych, prawnych i innych dotyczących dotychczasowej działalności EMP.

Wyniki audytów zostały przekazane organom nadzorczym spółki. Jak wskazał, cytowany przez Tomaszka, pełniący obowiązki prezesa EMP Paweł Poneta, wśród dokumentów i analiz przekazanych przedstawicielom administracji państwowej są wyniki procesu due diligence inwestycji.

„Wykonane prace analityczne, przedstawiona dokumentacja oraz wyniki dotychczasowych audytów i kontroli stanowią podstawę dla rzetelnej oceny projektu i umożliwią podjęcie kierunkowych decyzji właścicielskich” – skomentował Poneta.

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach Pełczyńska-Nałęcz potwierdziła, że środki na fabrykę Izery pozostały w przyjętej przez rząd rewizji KPO - w jego części dłużnej. Mówiła też, że jeżeli inwestycja w produkowany w Polsce częściowo z polskimi technologiami samochód elektryczny okaże się możliwa do realizacji i opłacalna, jego zakup będzie mógł być wspierany dopłatami z KPO.

Wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacek Bartmiński informował w trakcie EKG, że inwestycja EMP „ma spięte finansowanie i projekt biznesowy w oparciu o platformę Geely”.

 „Sam KPO jeszcze będzie cyzelowany, ale myślę, że spółka powinna myśleć o dostosowaniu się do korzystania z instrumentu dłużnego w dużym zakresie” - sugerował wiceminister.

Spółka ElectroMobility Poland SA powstała w październiku 2016 r. i była inicjatywą czterech polskich koncernów energetycznych: PGE, Energi, Enei oraz Tauronu. Większościowym akcjonariuszem potencjalnego producenta samochodu Izera jest Skarb Państwa (90,8 proc.); pozostali akcjonariusze mają po 2,3 proc. udziałów.

Na koniec 2023 r. projekt Izery, uwzględniając wszystkie obszary prac oraz metodologię branżową, został według EMP zrealizowany w około 40 proc. Fabryka w Jaworznie miałaby być przygotowana do produkcji 150 tys. aut rocznie w pierwszym etapie - z możliwością rozbudowy mocy produkcyjnych do 300 tys. samochodów rocznie.

Inwestycja EMP ma zająć część Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, czyli terenów inwestycyjnych tworzonych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Umowę o współpracy ws. JOG na gruncie obowiązującej specustawy przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i samorządu Jaworzna podpisali w sierpniu 2022 r.

Teren JOG, planowany m.in. pod przyszłą fabrykę samochodów elektrycznych, to ok. 300 ha głównie poprzemysłowych gruntów w rejonie ul. Wojska Polskiego, w pobliżu węzła drogi ekspresowej S1 i bocznicy kolejowej. Sama fabryka samochodów miałaby zająć ok. 120 ha. Jesienią EMP stała się właścicielem 117 ha gruntu w JOG i pierwszym tamtejszym inwestorem.

Miasto pod kątem uzbrojenia JOG pozyskało rządowe fundusze. 8 grudnia ub. roku Jaworzno podpisało pięć umów z wykonawcami na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, na którą w ub. roku pozyskało 100 mln zł z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – na budowę infrastruktury stref gospodarczych w kraju.

Z kolei 28 marca br. Jaworzno zamówiło u konsorcjum Mirbudu i Kobylarni wartą ponad 227 mln zł umowę na rozbudowę sieci drogowej w obrębie i wokół JOG. Przedsięwzięcie - w trybie projektuj i buduj - rozpisano do III kw. 2027 r. Na tę inwestycję miasto dostało 222,6 mln zł edycji Programu Inwestycji Strategicznych dotyczącej Rozwoju Stref Przemysłowych.

Źródło

Skomentuj artykuł: