Wsparcie dla zintegrowanego systemu zbierania odpadów w Zagłębiu Miedziowym

Projekt rozwoju systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - pilotaż zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” na terenie gminy Radwanice, Kotla i Żukowice otrzyma ponad 1,3 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Bezpośrednim efektem ekologicznym inwestycji będzie ograniczenie masy składowanych odpadów na obszarze objętym systemem o 1644 ton w ciągu roku.

Bezzwrotne dofinansowanie z NFOŚiGW będzie pochodzić z programu „Racjonalna gospodarka odpadami. Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawania odpadów”. 
 

Pilotaż zbiórki odpadów komunalnych „u źródła"

Zadanie, które w całości ma kosztować ponad 2,7 mln zł, zostanie zrealizowane do 1 lipca 2024 r. na terenie trzech gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (ZGZM), to jest: Kotli, Radwanic i Żukowic, położonych w powiatach głogowskim i polkowickim na Dolnym Śląsku. Związek w ramach podjętego przedsięwzięcia planuje zorganizować pilotaż zbiórki odpadów komunalnych „u źródła", czyli w miejscu ich powstawania, z wykorzystaniem pojemników o pojemności 120, 240 i 1100 litrów. Pilotaż przewiduje zakup 16 870 pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i wyposażenie w nie wszystkich zamieszkanych nieruchomości oraz jednostek gminnych na terenie trzech wspomnianych gmin członkowskich ZGZM.

Umowa o dofinansowanie została podpisana przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Źródło

Skomentuj artykuł: