Przepaść między bogatymi i biednymi krajami powiększa się

Bank Światowy w swoim nowym raporcie podkreśla zwiększającą się nierówność między krajami bogatymi i biednymi.

Pomimo bogactwa naturalnego i rosnącej populacji pracującej większość z 75 najbiedniejszych krajów notuje wolniejszy wzrost PKB na mieszkańca niż kraje bogate. Sytuacja niektórych z nich jest szczególnie krytyczna, a średni wskaźnik skrajnego ubóstwa przekracza w nich średnią światową ośmiokrotnie.

Pandemia COVID-19 i jej wpływ na biedne kraje

Raport Banku Światowego podkreśla, że w przypadku jednej trzeciej spośród 75 najbiedniejszych krajów PKB na mieszkańca jest obecnie niższy niż przed pandemią COVID-19. W efekcie ponad 25% populacji tych krajów żyje za mniej niż 2,15 dolara dziennie, a 90% osób dotkniętych głodem lub niedożywieniem koncentruje się właśnie tam, głównie w Afryce Subsaharyjskiej oraz w państwach wschodniej i południowej Azji.

Przykłady sukcesu i możliwości na przyszłość

Mimo takiej sytuacji istnieją przykłady krajów, które skorzystały z pomocy Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (IDA) i odniosły sukces w zwalczaniu skrajnego ubóstwa oraz poprawie warunków życia. Chiny, Indie i Korea Południowa to państwa, które dzięki pożyczkom IDA zdołały znacznie poprawić sytuację swoich obywateli. 

"Dzięki międzynarodowej pomocy kraje finansowane przez IDA mają dziś potencjał, by zrobić to samo" - podkreśla główny ekonomista Banku Światowego, Intermit Gill.

Rozwiązania i propozycje Banku Światowego

Aby pomóc krajom biednym wyjść z obecnej sytuacji gospodarczej, raport Banku Światowego proponuje kilka rozwiązań. Jednym z nich jest wzmocnienie międzynarodowych instytucji finansowych oraz współpraca w najważniejszych kwestiach globalnych, takich jak zmiany klimatyczne, które szczególnie dotykają kraje biedne. Ponadto Bank Światowy podkreśla konieczność znacznego zwiększenia wsparcia finansowego dla tych krajów.

Kryzys zadłużenia i możliwości rozwiązania problemu

Kraje biedne, które były zmuszone do zwiększenia wydatków publicznych w celu wsparcia gospodarek w czasie pandemii, obecnie znajdują się w pułapce zadłużenia. Stopy procentowe rosną, napędzane przez banki centralne największych gospodarek, które walczą z inflacją, co powoduje wzrost obsługi zadłużenia w tych krajach. W niektórych przypadkach kraje te są zmuszone do wykorzystania ponad połowy swojego budżetu na obsługę zadłużenia. Pomoc dla krajów rozwijających się, zwłaszcza tych znajdujących się w kryzysie zadłużenia lub zagrożonych nim, będzie jednym z głównych tematów dyskusji podczas corocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, które odbędą się w tym tygodniu w Waszyngtonie.

Wnioski i przyszłe działania

Raport Banku Światowego podkreśla potrzebę działania na rzecz zmniejszenia nierówności między krajami bogatymi i biednymi. Według tej instytucji wzmocnienie międzynarodowych instytucji finansowych, współpraca w najważniejszych kwestiach globalnych i zwiększenie wsparcia finansowego dla krajów biednych to kluczowe działania, które mogą pomóc w poprawie sytuacji gospodarczej krajów biednych i zmniejszeniu nierówności między krajami.

Źródło

Skomentuj artykuł: