Stopa bezrobocia bez zmian

Stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,1 proc. przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. osób - prognozuje Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), odnosząc się do opublikowanych danych GUS.

Jak poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia w sierpniu 2023 r. utrzymała się na poziomie 5,0 proc. - bez zmian względem lipca. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu 782,5 tys. wobec 782,4 tys. osób miesiąc wcześniej.

- Sierpień to okres, w którym statystyki bezrobocia stabilizują się na dobrym poziomie, a czasem wciąż jeszcze poprawiają się. Na rynek pracy działa pozytywnie popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. W kolejnych miesiącach czynnik ten będzie nieco już słabiej oddziaływał

 - napisano w komentarzu do danych GUS.

Według KIG liczba pracujących wynosząca około 14 mln 868 tys. osób była w sierpniu wyższa niż przed rokiem o 157 tys., czyli 1,07 proc. Aktywnych zawodowo było w końcu lipca 15 mln 650 tys. osób – około 133 tys. i 0,86 proc. więcej niż przed rokiem.

Eksperci wskazali, że wiosną i latem sytuacja na rynku pracy poprawia się z przyczyn sezonowych. 

- Obecnie mamy lokalne minimum dla bezrobocia rejestrowanego. Oczekujemy, że w końcu roku 2023 stopa bezrobocia wynosić będzie 5,1 proc. przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. osób - wskazano.

Źródło

Skomentuj artykuł: