PE głosował ws. praw jazdy. Samoocena zastąpi badanie lekarskie?

W środę informowaliśmy o planach Unii Europejskiej dotyczących zmian w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami. Kwestia konieczności badań lekarskich przy odnawianiu prawa jazdy znajdzie się w gestii państw członkowskich. Dalsze prace nad projektem będzie kontynuował już nowy Parlament Europejski.

W Parlamencie Europejskim głosowany był projekt zmian dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami, będący pokłosiem przedstawionego w marcu 2023 r. przez KE pakietu dot. bezpieczeństwa drogowego. Rozwiązania postulowane przez KE zostały przyjęty w pierwszym czytaniu większością 339 głosów "za" przy 240 "przeciw" i 37 wstrzymujących. Prace nad projektem kontynuować będzie już nowy Parlament Europejski, wyłoniony w czerwcowych wyborach.

Europosłowie w przyjętej wersji rozwiązań postulują rozszerzenie testów dla kierowców o zachowania w sytuacjach niebezpiecznych i o szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zielone światło otrzymał projekt dwuletniego okresu próbnego dla świeżo upieczonych kierowców, w którym podlegaliby surowszym restrykcjom. Zaaprobowano również pomysł, by 17-latkowie mogli przystąpić do egzaminu na prawo jazdy pod warunkiem prowadzenia samochodów osobowych oraz ciężarowych pod opieką doświadczonego kierowcy do osiągnięcia pełnoletności.

W budzącej najwięcej kontrowersji kwestii - badań lekarskich przy odnawianiu prawa jazdy - oddano decyzję w ręce państw członkowskich. Zgodzono się na okresowe prawo jazdy na 15 lat dla kierowców motocykli i osobówek oraz na 5 lat dla kierowców ciężarówek i autobusów. Oddalono postulat skrócenia ważności praw jazdy do 5 lat dla osób powyżej 70 roku życia.

"Posłowie zgodzili się, by kierowcy sami oceniali swoją zdolność do prowadzenia pojazdów podczas wydawania i odnawiania prawa jazdy, pozwalając krajom UE zdecydować, czy samoocena powinna zostać zastąpiona badaniem lekarskim z minimalnym zestawem kontroli m.in. wzroku i układu krążenia kierowców. Posłowie chcą jednak, aby rządy UE włożyły więcej wysiłku w podnoszenie świadomości społecznej na temat sygnałów psychicznych i fizycznych, które mogą stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdu"

informuje Parlament Europejski.
Źródło

Skomentuj artykuł: