GPW: Wzrosła wartość obrotu akcjami

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła we wrześniu o 30,8 proc. rdr do 22,3 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 37,6 proc. do 22,2 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 mld zł, o 31,4 proc. więcej niż rok wcześniej

Na rynku NewConnect we wrześniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 644,8 proc. rdr do poziomu 1,3 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 643,5 proc. rdr i wyniosła 1,3 mld zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi we wrześniu wyniósł 1.224,7 tys. szt., czyli o 48,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 30 proc. rdr do poziomu 579,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 74,5 proc. rdr do 213,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 68 proc. rdr do 386,2 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 74,1 proc. rdr do 45,3 tys. szt.

We wrześniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 27,3 proc. rdr do poziomu 183,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 195,4 proc. rdr do 48,2 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 95,2 mld zł wobec 92,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 34,2 proc. rdr do poziomu 181,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 7,4 mld zł wobec 18,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 59,7 proc. rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 18,9 TWh, co oznacza spadek o 28,9 proc. rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 4,2 proc. rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 32,6 proc. rdr do poziomu 16,1 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 11,1 proc. rdr do 13,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 19,1 proc. do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 15,3 proc. rdr do poziomu 12,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 2,0 TWh, co oznacza wzrost o 16,1 proc. rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 66,9 proc. rdr do poziomu 11,2 ktoe.

Kapitalizacja 388 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec września wyniosła 467,9 mld zł (103,4 mld euro).

Łączna kapitalizacja 436 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 804,7 mld zł (177,8 mld euro).

We wrześniu na GPW odbyło się 22 sesje giełdowe, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

Źródło

Skomentuj artykuł: