GUS: w październiku wzrosła produkcja przemysłowa

Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,0 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 3,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji w październiku rdr o 0,7 proc., a mdm wzrostu o 2,8 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w październiku wzrosła rdr o 3,8 proc., a mdm wzrosła o 1,6 proc.

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w październiku i wrześniu 2020 r.:

Według danych wzrost produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 17,4 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,2 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,4 proc., mebli – o 5,5 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 5,4 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 4,4 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem 2019 roku, wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 14,3 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,8 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,0 proc., metali – o 4,9 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 2,9 proc.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N