Gwarantowane dodatkowe pieniądze dla emerytów i rencistów

Jest projekt ustawy, wprowadzającej stałą wypłatę czternastej emerytury jako świadczenia wypłacanego co roku. Pewna jest też 13. emerytura – i to dla każdego, bez względu na dochód. 

- Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. To projekt ustawy wprowadzającej wypłatę tzw. 14. emerytury na stałe – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak informuje Gazeta Polska Codziennie, w Sejmie odbyło się już pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wprowadzającym czternastą emeryturę już na stałe. Świadczenie otrzyma ok. 8,3 mln emerytów i rencistów, a trafi do nich łącznie blisko 12 mld zł. - Czternasta emerytura w pełnej wysokości trafi do osób pobierających świadczenie nie wyższe niż 2900 zł brutto. 6,8 mln emerytów otrzyma ją w pełnej wysokości, a 1,5 mln osób – pomniejszoną na zasadzie „złotówka za złotówkę” - powiedziała w Sejmie prezentująca projekt ustawy minister rodziny Marlena Maląg. - Żeby otrzymać czternastą emeryturę nie trzeba będzie składać żadnego wniosku. Będzie ona na poziomie co najmniej emerytury minimalnej, ale w sytuacji konieczności wsparcia seniorów Rada Ministrów będzie mogła podwyższyć jej wysokość. To świadczenie ma poprawić sytuację tej grupy osób, którzy mają najniższe świadczenia, najniższe emerytury i renty – wyjaśniała minister. Rozwiązanie przeznaczone jest dla emerytów i rencistów w powszechnym systemie ubezpieczeń, rolników, służb mundurowych, osób otrzymujących emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym, ofiarom działań wojennych oraz rencistom inwalidom wojennym i wojskowym. To kolejne dodatkowe świadczenie dla emerytów obok 13. Trzynasta emerytura po raz pierwszy była wypłacona w 2019 r., a od 2020 r. została zagwarantowana ustawą i jest realizowana co roku. 13. emerytura w tym roku została wypłacona w kwietniu na łączną kwotę 8,1 mld zł.
Premier Morawiecki podkreślił, że polityka prowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS), koncentruje się wokół wsparcia osób starszych. To np. rządowy program realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Senior plus” i rozszerzana lista leków refundowanych z nowymi kategoriami wiekowymi od przyszłego roku. Ale to także ogromnie ważne wsparcie finansowe. - Wypłacamy 13. i 14. emeryturę, które już na stałe weszły do porządku prawnego, w ubiegłym roku przeprowadziliśmy rekordową waloryzację świadczeń – przypomniał premier Morawiecki. Dodał, że 13. emerytura jest wypłacana już od 5 lat, a przyjęty projekt ustawy zapewni, że również 14. emerytura będzie wypłacana każdego roku. Wprowadzone kryterium dochodowe służy temu, by więcej pieniędzy trafiło do osób najbardziej potrzebujących. Premier podkreśla, że rząd PiS w swoich  działaniach kieruje się solidarnością międzypokoleniową. - Seniorzy, w sposób szczególny, mogą liczyć na wsparcie rządu - zaznacza. - Dbamy o to, aby jesień ich życia, po latach pracy, była godna. W kwietniu do seniorów trafiła 13. emerytura. Osoby starsze mogą również skorzystać z takich programów rządowych, jak m.in. Senior+ czy Leki75+. 
Pierwszy raz wypłacono 14. emeryturę w 2021 r. W 2022 r. ponownie do emerytów i rencistów trafiło to świadczenie. - Przyjęcie nowej ustawy, jest kolejnym ważnym kamieniem milowym na drodze do poprawy losu do godnego życia dla wszystkich naszych babć i dziadków” – powiedział premier  Morawiecki. - W 2022 r. wprowadziliśmy także rozwiązanie, które pozwoliło emerytom i rencistom oszczędzić jeszcze więcej. Kwota 13. i 14. emerytury została zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowe środki seniorzy mogą przeznaczyć na wycieczkę z wnukami, zakup roweru lub spełnienie innego marzenia - dodał. Programy rządowe aktywizujące seniorów są liczne. - Chcemy, żeby nasi seniorzy byli aktywni i zdrowi. Dzięki naszym programom jest to możliwe. Osoby starsze mają okazję do spotkań, rozmów i różnych kreatywnych aktywności w swojej grupie wiekowej - mówi minister Maląg. - Dlatego pomagamy samorządom tworzyć i utrzymać dzienne domy i kluby dla seniorów. W latach 2015-2022 powstało w Polsce blisko 1200 ośrodków wsparcia "Senior+". Na realizację programu przeznaczyliśmy 300 mln zł. Wspieramy też finansowo projekty, które są skierowane do seniorów. W latach 2021-2022 dofinansowaliśmy w sumie 630 zadań. W ramach tych działań, wsparcie otrzymało ok. 170 tys. osób starszych.

Skomentuj artykuł: