Inaczej myślano o millenialsach. Preferują model zdalny, lojalni wobec pracodawcy

Według danych Fintek.pl, wbrew powszechnie utrwalonemu stereotypowi, przedstawiciele pokolenia Y są raczej przywiązani do jednego miejsca pracy. Blisko połowa respondentów deklaruje, że zmienia pracę co 2-3 lata, zaś więcej niż co trzeci z nich pracuje w jednej firmie od wielu lat.  Niespełna 45 proc. uczestników badania zadeklarowało, że preferuje pracę zdalną, ale może przychodzić do biura co jakiś czas.

Millenialsi, czyli przedstawiciele pokolenia Y, to osoby urodzone pomiędzy 1980 a 2000 rokiem. Obecnie stanowią trzon siły produkcyjnej w Polsce. Przez fakt, że w większości przypadków mogli nieskrępowanie korzystać z dobrodziejstw konsumpcji i technologii, uważani są za osoby mocno skupione na sobie. Przekłada się to na wyobrażenie o przeciętnym millenialsie jako osobie nie lojalnej wobec pracodawcy i niestałej w zatrudnieniu. Dane z badania przeprowadzonego przez Fintek.pl pokazują coś zgoła innego.

Z raportu “Generacja #sfintechowani” wynika, że 45 proc. przebadanych millenialsów deklaruje zmianę pracy co 2-3 lata. W jednej firmie od wielu lat pracuje z kolei ponad 34 proc badanych. Dużym zaskoczeniem jest mały odsetek freelancerów, który osiągnął poziom lekko ponad 16 proc.

Średnio 2 czy 3 lata pracy w jednej firmie nie jest czasem nadmiernie długim. Szczególnie jeśli uwzględnimy w naszym porównaniu utrwalony wśród starszych pokoleń model pracy, który zakładał pozostawanie w jednym miejscu, nawet do osiągnięcia wieku emerytalnego

komentuje Krzysztof Jędrzejczyk, Communications Manager w Fintek.pl i KLANG! Media.

Biorąc pod uwagę kontekst obecnych czasów, charakteryzujących się silną dynamika zmian kadrowych firm, rzeczone 2-3 lata to raczej górna granica powszechnego standardu jeśli chodzi o rynek pracy. Pokusić się można wręcz o tezę, że jest to czas o podobnej wartości co kilkunastoletni staż jeszcze dwie dekady temu

dodaje.

Uczestnicy badania są entuzjastami modelu hybrydowego, jeśli chodzi o stosunek pracy zdalnej do pracy z biura. Niecałe 45 proc. zadeklarowało, że preferuje pracę zdalną, ale może przychodzić do biura co jakiś czas. Prawie 29 proc. preferuje pracę biurową. Pracować wyłącznie zdalnie woli zaledwie 7,4 proc. respondentów.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N