Czasowa niedostępność Profilu Zaufanego

Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami rozwojowymi w obszarze Profilu Zaufanego od godziny 20.00 w piątek, 19 stycznia do godziny 16:00 w sobotę, 20 stycznia trwać będzie przerwa serwisowa. Profil Zaufany będzie w tym czasie niedostępny dla użytkowników - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Z powodu prac serwisowych Profil Zaufany będzie niedostępny od piątku 19 stycznia (od 20.00) do soboty 20 stycznia (do 16.00). Osoby, które planowały w tych dniach załatwianie online spraw urzędowych powinny uwzględnić przerwę w dostępie do usługi Profilu Zaufanego. W tym czasie nie będzie możliwości zalogowania się do usług internetowych poprzez Profil Zaufany, jak również niedostępna będzie usługa składania podpisu zaufanego. 

Niedostępne będzie również:

  • logowanie do systemów państwowych przy użyciu aplikacji mObywatel; 
  • logowanie poprzez e-Dowód (nie będzie dostępna aplikacja eDO App),
  • logowanie do systemów państwowych do systemów państwowych poprzez uwierzytelnianie w bankowości internetowej.

Wobec tego nie będzie można realizować poszczególnych spraw urzędowych, takich jak logowanie się do Internetowego Konta Pacjenta i korzystanie z usługi mObywatel; składanie wniosków, w tym o 800 plus i wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego; zgłoszenie narodzin dziecka, pobranie odpisu aktu stanu cywilnego, małżeństwa, zgonu; zgłoszenie zgubienia lub zniszczenia dowodu osobistego; zarejestrowaniu działalności gospodarczej.

Podczas prac wprowadzone zostaną zmiany, które mają na celu podniesienie stabilności i niezawodności systemów. Profil Zaufany będzie ponownie dostępny w sobotę, 20 stycznia po godz. 16:00.  

Skomentuj artykuł: