E-potwierdzanie tożsamości także w placówkach PKO Leasing

Od początku września we wszystkich instytucjach finansowych w Polsce można potwierdzać swoją tożsamość za pomocą aplikacji mObywatel. Również klienci PKO Leasing, podczas wizyty w jednym z 45 oddziałów w Polsce, jak również procesując leasing w oddziałach PKO Banku Polskiego lub zawierając umowę u dostawcy PKO Leasing, mogą dopełnić formalności, posługując się mDowodem. Weryfikacja tożsamości będzie polegać na zeskanowaniu w aplikacji mObywatel kodu QR udostępnionego przez doradcę lub, w przypadku braku aplikacji, na ocenie wizualnej dokumentu w telefonie klienta. 

mpomoc

Podpisanie umowy, czy uzyskanie informacji na temat dotychczasowych zobowiązań wobec firmy leasingowej są teraz możliwe przy wykorzystaniu mDowodu. Oznacza to, że wszystkie sprawy wymagające potwierdzenia tożsamości klienta, mogą być załatwione bez potrzeby okazywania tradycyjnego dowodu osobistego, czy paszportu. To kolejne narzędzie usprawniające dostęp do oferty Grupy PKO Leasing,  która mocno rozwija się w obszarze cyfryzacji swoich usług i automatyzacji procesów.

- Funkcjonujemy w cyfrowych czasach, dlatego chcąc wspierać naszych klientów i dotrzymując im kroku zapewniamy nowoczesne rozwiązania, których celem jest łatwiejszy dostęp do oferowanych przez nas usług. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi usprawnia i ułatwia realizację planów naszych klientów, pozwalając im jednocześnie na podejmowanie szybkich i bezpiecznych decyzji biznesowych

mówi Anna Wiśniewska, dyr. Departamentu Produktów i Procesów w PKO Leasing
Czytaj więcej w tym temacie

-   Potwierdzenie danych klienta przy użyciu mDowodu to kolejne rozwiązanie, które sprawia, że proces uzyskania finansowania staje się jeszcze bardziej intuicyjny i przyjazny klientom. Klienci oczekują cyfrowych rozwiązań, a my odpowiadamy na te potrzeby

dodaje

Bezpieczne dane

Klient, którego tożsamość ma zostać potwierdzona za pośrednictwem aplikacji mObywatel podczas wizyty w oddziale, powinien w aplikacji wybrać opcję Potwierdź swoje dane. Znajdzie ją pod swoim dokumentem lub w opcji Kod QR w dolnym menu. Następnie zostanie poproszony o zeskanowanie kodu QR, który udostępni mu doradca. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie przekazanie danych przyciskiem Udostępnij dane. Doradca w swojej aplikacji zobaczy potwierdzenie dokumentu i dane Klienta. Będą one widoczne przez 3 minuty. 

mDowód może być używany tylko w sytuacji wzajemnej obecności stron, więc nie można zweryfikować tożsamości Klienta przy wykorzystaniu tego dokumentu na odległość. mDowód nie jest cyfrową wersją dowodu osobistego – dokumenty różnią się serią i numerem, datą wydania i ważności.

Źródło

Skomentuj artykuł: