Eurostat: Polskie firmy z najwyższym wzrostem uchmurowienia wśród krajów UE

Według danych Eurostat, rok 2023 przyniósł rekordowy skok w poziomie uchmurowienia firm w Polsce, do poziomu 55,7%. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii pomiarów nasz wynik jest wyższy niż średnia w Unii Europejskiej (45,2%).

Jak pokazuje wykres Eurostat, ostatnie 5 lat było dla Polski czasem aktywnego wdrażania technologii chmurowych w przedsiębiorstwach. W 2018 roku było to zaledwie 11,5%, w 2020 r. - 24,4%, a rok 2023 przyniósł rekordowy wynik 55,7%. W ciągu ostatnich pięciu lat Polska awansowała na 9 miejsce z niemal samego końca stawki (3 od końca w 2018 r.). Po raz pierwszy w historii badań Eurostat, procentowa liczba polskich przedsiębiorstw wykorzystujących usługi chmurowe jest wyższa niż średnia unijna, która w 2023 r. wyniosła 45,2%.

Dane dowodzą, że sukcesywnie rośnie nie tylko poziom adopcji chmury, ale także jej tempo. Porównanie lat 2018 i 2020 to wzrost o 12,9 pkt. proc., a lata 2021 i 2023 przyniosły ponad dwa razy lepszy wynik (27 pkt. proc). Warto również odnotować, że średnia dynamika wzrostu wśród badanych krajów w ostatnich dwóch latach wyniosła 4,2 pkt. proc. W zestawieniu najszybszego przyrostu wykorzystania usług chmurowych w latach 2021-2023 za Polską na podium znalazły się Węgry (przyrost o 18,5 pkt. proc.) oraz Bośnia i Hercegowina (11,8 pkt. proc).

Wykres Eurostat przedstawiający przedsiębiorstwa wykorzystujące usługi chmurowe w UE w latach 2018-2023
Jeśli chodzi o rodzaje usług chmurowych, które kupują polskie przedsiębiorstwa, to w zestawieniu dominują platformy do tworzenia, testowania lub wdrażania aplikacji. Korzysta z nich aż 62,1% rodzimych firm, co daje najwyższy wynik w Europie - rezultat drugiej w zestawieniu Danii to 47,4%. Z kolei tylko 37,1% firm w Polsce kupuje w chmurze oprogramowanie zabezpieczające - to w tej kategorii najniższy wynik wśród badanych europejskich krajów.

Rekordowa dynamika liczby polskich przedsiębiorstw korzystających z rozwiązań chmurowych, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, to suma oddziaływania wielu pozytywnych czynników. Na polskim rynku istotnie zwiększyła się dostępność usług chmurowych, m. in. dzięki otwarciu regionów chmury publicznej Google i Microsoft. Wzrasta też stale podaż kompetencji doradczych i inżynierskich. Dodatkowo, wśród przedsiębiorstw rośnie świadomość, że technologie dostępne w chmurze, m.in. związane z analityką danych, sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym dają wymierne przewagi biznesowe. Część firm już tę wiedzę zmienia w konkretne wdrożenia. 

Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że wiele z nich nadal potrzebuje wsparcia w zakresie doboru konkretnych rozwiązań, uruchomienia pierwszych projektów czy budowy wewnętrznych kompetencji, a potem optymalizacji wydatków. I tu jest rola dla partnerów takich jak my, aby im pomóc skutecznie wykorzystywać chmurę - mówi Michał Potoczek, CEO OChK. Mamy jednak jeszcze wiele do zrobienia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Z danych Eurostatu wynika, że polskie firmy w niewielkim stopniu wykorzystują oprogramowanie zabezpieczające przed cyberatakami. To sygnał, że nadal trzeba edukować rynek. W warunkach rosnących zagrożeń cybersecurity korzystanie z chmury musi iść w parze z wdrożeniem rozwiązań zapewniających szeroko rozumianą cyfrową odporność - dodaje Potoczek.
W badanych przez Eurostat krajach, w 2023 r. najwyższy odsetek uchmurowionych firm to największe przedsiębiorstwa (77,6%), kolejno w zestawieniu są średnie (59%) a na końcu małe firmy (41,7%). Prawie wszystkie organizacje korzystające z chmury robią to w modelu SaaS (95,8%), prawie ¾ w IaaS (74,2%), a ponad ¼ używa chmury w modelu PaaS (26,1%).

W kontekście najmocniej uchmurowionych branż, w badanych krajach europejskich liderem jest branża teleinformatyczna (79%), równocześnie jest to sektor, w którym dynamika wzrostu w porównaniu z 2021 jest jedną z najniższych (2,9 pkt. proc). Na drugim miejscu plasuje się działalność naukowa i techniczna (62,4%), która prezentuje również jedną z wyższych dynamik wzrostu (6,2 pkt. proc). Wśród najmniej scyfryzowanych branż liderami zestawienia są: budownictwo (37,6%) oraz transport i magazynowanie (38,7%), w których dynamika wzrostu jest również jedną z niższych (3,5 pkt. proc).

Więcej na ochk.cloud.

Źródło

Skomentuj artykuł: