Szerokopasmowy internet w ponad 2 mln gospodarstw domowych

Do ponad 2 mln gospodarstw domowych z terenów wykluczonych cyfrowo zostanie doprowadzony internet światłowodowy. Jest to ponad trzykrotnie więcej niż zakładano na początku perspektywy budżetowej 2014-2020. Dzięki uruchomionemu pilotażowi usługi geolokalizacyjnej każdy może sprawdzić na jakim etapie prac, w danej miejscowości, znajduje się przyłącze sieci szerokopasmowej.

W ramach projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa powstaje dziś infrastruktura telekomunikacyjna o wartości około 1.4 mld EUR, z czego około 0.8 mld EUR to wartość dofinansowania z funduszy europejskich. CPPC finansuje budowę infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, w szczególności na słabo zaludnionych obszarach, z dala od dużych aglomeracji.

Na inwestycjach skorzystają przede wszystkim tereny, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane, około 70% gospodarstw domowych objętych dotychczasowymi projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu

mówi Wojciech Szajnar, dyr. Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Tworząc koncept programu Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach założyliśmy, że dotrzemy do 700 tys gospodarstw domowych. Dzięki wzmożonym wysiłkom i korzystnej współpracy z naszymi beneficjentami udało nam się włączyć do projektu ponad 2 mln gospodarstw domowych. Mamy nadzieję, że dzięki nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 uda nam się wyeliminować wszystkie białe plamy

uważa Eliza Pogorzelska, dyr. departamentu wdrażania projektów szerokopasmowych Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Wyszukiwarka z mapą inwestycji w rozwój szerokopasmowego internetu została zbudowana we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii dzięki projektowi Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej.

Skomentuj artykuł: