Zielone kodowanie - na czym polega ten trend i czy zakorzeni się w IT?

Wraz ze wzrostem znaczenia branży IT, zauważalnie wzrasta także jej wpływ na środowisko naturalne. Czy odpowiedzią na te wyzwania może okazać się zielone programowanie? Podpowiadają eksperci Exorigo-Upos.

Około 90 proc. szkodliwych emisji CO2 możemy przypisać czterem kluczowym sektorom: energetyce, usługom użyteczności publicznej, transportowi oraz produkcji materiałów. Choć pozornie może się wydawać, że sam obszar cyfryzacji nie ma znaczącego wpływu na wzrost śladu węglowego, to okazuje się, że w rzeczywistości odpowiada za jego coraz większą część. 

Obecnie ilość gazów cieplarnianych generowanych przez sektor IT jest porównywalna z emisją przemysłu lotniczego, czyli około 2-4 proc. na świecie w ciągu roku. A jest to przecież tylko początek drogi w procesie cyfryzacji globalnej społeczności. Prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że do 2030 r. zużycie energii przez centra danych potroi się, co stanowi poważne wyzwanie w kontekście walki z emisją dwutlenku węgla.

Jakie kroki podejmuje branża IT w walce z negatywnym wpływem na środowisko? Odpowiedzią zdaje się być koncepcja green coding, czyli podejście do programowania, które w swoim rozwoju uwzględnia aspekty ekologiczne.

Co zasiejesz w kodzie, to zbierzesz w zyskach

Zielone programowanie, czyli green coding, odnosi się do procesu tworzenia aplikacji i systemów informatycznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jego głównym celem jest zminimalizowanie emisji CO2. 
- Istotą tego podejścia jest świadomość, że każda decyzja podejmowana przez programistów - od pisania kodu, przez etap testowania, aż po użytkowanie aplikacji na serwerach lub komputerach użytkowników - ma wpływ na środowisko. Green coding zachęca do podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo decyzji, które pozwolą na zmniejszenie zużycie energii, zarówno podczas procesu projektowania, jak i eksploatacji oprogramowania – mówi Marcin Zimnicki, Dyrektor Retail Technology Hub w Exorigo-Upos.
Oprócz ekologicznego charakteru, green coding ma także inne zalety. Jedną z nich, szczególnie istotną dla firm, jest oszczędność energii i kosztów operacyjnych. Optymalizując kod tak, aby zużywał mniej prądu, firmy mogą poprawić funkcjonalność swoich systemów jednocześnie obniżając koszty energii. Na przykład, poprzez zmniejszenie rozdzielczości obrazów w aplikacji, która jest używana przez pół miliona użytkowników, programiści mogliby zaoszczędzić ponad 2 dni pracy rocznie i to przy ostrożnym założeniu, że przeciętny użytkownik otwiera aplikację raz dziennie. 

Zastosowanie ekologicznych praktyk może również przyczynić się do zwiększenia zysków firmy. Według badania IBM 2022 CEO Study, osoby decyzyjne w przedsiębiorstwach wdrażających inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej wskazują, że osiągają wyższą średnią marżę operacyjną niż te, które tego nie robią.
Poprzez wdrażanie zielonych standardów kodowania i efektywności energetycznej, przedsiębiorstwa deklarują poszanowanie i dbałość o środowisko. Takie podejście jest z kolei coraz bardziej cenione przez klientów i partnerów biznesowych, którzy coraz częściej, obok ceny i zakresu usług, rozważają także to kryterium. Szczególnie, że od tego roku część z firm obowiązuje dyrektywa CSRD, dotycząca raportowania niefinansowego, a do 2027 r. ten wymóg obejmie ok. 3,5 tys. podmiotów.
Zielone programowanie może też wpływać na zwiększenie satysfakcji i zaangażowania użytkowników aplikacji. Odnosi się ono do techniki stosowanej w aplikacjach w celu zmniejszenia liczby żądań serwera, co z kolei prowadzi oszczędności energii i w efekcie wzrostu szybkości działania strony. 

Gra w zielone

Rozpoczynając proces wdrażania green coding w firmie, należy rozpocząć u źródła, którym w tym przypadku są programiści i testerzy.
Jednym z podstawowych kroków może być wybór języków programowania, które mają  różną wydajność energetyczną Języki, takie jak C i C++, pozwalają na większą kontrolę nad użytkowanym sprzętem, co może przekładać się na mniejsze zużycie energii. Z kolei Python czy JavaScript mogą być mniej efektywne energetycznie, ale umożliwiają szybsze tworzenie kodu, co redukuje czas pracy programisty i tym samym zmniejsza zużycie energii.

Zrównoważone praktyki programistyczne będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości sektora IT, zwłaszcza w obliczu jego ciągłego wzrostu. Jest to istotny aspekt, który, jeśli zostanie przyjęty przez miliony organizacji technologicznych i programistów, z pewnością będzie miał znaczący wpływ na środowisko.
 

Skomentuj artykuł: