Zmniejszamy dystans w zakresie innowacyjności

Mocnymi stronami Polski w zakresie innowacji są projektowanie aplikacji oraz korzystanie z technologii ICT w przedsiębiorstwach w większym zakresie niż w wielu krajach Unii Europejskiej. Natomiast słabością polskiej gospodarki jest stosunkowo jeszcze wysoki udział firm nieinnowacyjnych – pisze Gazeta Polska Codziennie, powołując się na analizę Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Według klasyfikacji EIS (European Innovation Scoreboard), Polska jest Wschodzącym Innowatorem. Chociaż osiągnięty wynik w ostatnim rankingu (68,09 pkt.) stanowi jedynie 62,8 proc. średniej unijnej, to cieszy fakt, ze dystans do europejskiej średniej stopniowo się zmniejsza. 

Czytaj więcej w tym temacie

Wzrost nakładów na innowacyjność

Z danych GUS wynika, że w latach 2020-2022 36,1 proc. firm przemysłowych i 34,2 firm usługowych było aktywnych innowacyjnie. W przypadku firm przemysłowych oznacza to wzrost o prawie o 10 pkt. proc., a firm usługowych o 12 pkt. proc., w porównaniu z okresem 2019-2021. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 26 mld zł (wzrost r/r o 36,6 proc.). Wzrost nakładów zanotowano również w przedsiębiorstwach usługowych – do prawie 30 mld zł ( wzrost o 32,8 proc. r/r.). Firmy przeznaczały środki przede wszystkim na działalność badawczą i rozwojową (49,2 proc. nakładów na innowacje w firmach przemysłowych i 55,4 proc. w usługowych).

Firmy częściej wprowadzają innowacje procesów biznesowych niż innowacje produktowe. W latach 2020-2022 innowacje procesów biznesowych deklarowało 28,1 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 30,1 proc. usługowych. Dotyczyły one przede wszystkim procesu wytwórczego, poprawy zasad działania wewnątrz przedsiębiorstwa i ulepszenia metod podziału zadań wśród personelu. Nowe lub ulepszone produkty/usługi wprowadziło do swojej oferty tylko 15,2 proc. firm przemysłowych i 8,2 proc. usługowych. 

Przeszkadza inflacja oraz bariery administracyjne

Jak wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, firmy, które zdecydowały się na wprowadzenie innowacji deklarowały, że przyczyniło się to do ogólnego rozwoju firmy (91,7 proc.), wpłynęło też na podniesienie jakości usług i wyrobów (75,3 proc.) oraz zwiększenie wydajności pracy (74,0 proc.) –. Innowacje pozostały natomiast bez większego wpływu na zmiany stanu zatrudnienia. Głównymi czynnikami hamującymi działalność innowacyjną firm w 2022 r. były: inflacja (przede wszystkim zwiększenie się kosztów energii) oraz bariery administracyjne. Według deklaracji przedsiębiorstw, do większej innowacyjności mogłyby motywować zmiany regulacji prawnych (96,1 proc.) oraz zmieniające się oczekiwania klientów (90,3 proc.). Przedsiębiorstwa finansowały inwestycje w innowacje głównie ze środków własnych (77,4 proc.), choć znacząco zwiększył się (z 4,2 proc. w 2021 r. do 13,2 proc. w 2022 r.) udział firm wybierających finansowanie za pomocą instrumentów zwrotnych.

Skomentuj artykuł: