Instytut Staszica podsumował debatę nt. potrójnej fuzji PKN ORLEN

18 grudnia br. Instytut Staszica zorganizował debatę ekspercką pt. „W kierunku koncernu multienergetycznego - ORLEN w potrójnej fuzji”. Jej uczestnicy analizowali ekonomiczne, strategiczne i społeczne aspekty tej zmiany, jak też zwracali uwagę na wyzwania dla nowego, potężnego koncernu multienergetycznego.

Potrójna fuzja dokonuje się w szczególnym okresie nasilonej dyskusji nt. terminu i zakresu polityki energetycznej Polski i uwzględnieniu w niej wielu czynników począwszy od emisji CO2, ale również odnawialnych źródeł energii, a nawet redukcji metali. Podczas debaty podkreślono, że transformacja energetyczna staje się koniecznością, a jej brak w nieodległej perspektywie może prowadzić do marginalizacji polskich firm nie oferujących czystej, zielonej energii, co w efekcie przełoży się na problemy gospodarki.  Zastanawiano się jak formatować politykę energetyczną zgodnie z oczekiwaniami konsumentów, interesem narodowym i zapewnieniem konkurencyjności polskiej gospodarce.

W dyskusji wzięli udział:  Dr Adam Czyżewski Główny Ekonomista, PKN ORLEN,  Wojciech Jakóbik – BiznesAlert.pl,  Jerzy Kurella – Instytut Staszica, Dr hab. Andrzej Zybała – Katedra Organizacji i Polityki Publicznej SGH, a jej moderatorem był Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica.

„Czas aktywów naftowych przemija, wszyscy to widzą i ma to odzwierciedlenie w wycenach. Dlatego firmy naftowe i gazowe – aby funkcjonować -  muszą przejść transformację, głęboką zmianę – mówił Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN ORLEN. - Nie da się osiągnąć zeroemisyjności z tymi aktywami które mamy, musimy przestawić koncern na zupełnie inne tory - dodał.
 

Jesteśmy na progu absolutnie innego poukładania rynku energetycznego. Powinniśmy dążyć do takiego ukształtowania rynku w którym firma energetyczna dostarcza klientom kompleksową usługę. To nieuniknione - takie przekształcenia zachodziły w latach 90-tych w firmach zachodnich

twierdzi Jerzy Kurella, ekspert Instytutu Staszica i przypomina

Politykę klimatyczną widać i w globalnej grze światowych gigantów. BP czy Saudi Aramco   robią to samo – projektują transformację energetyczną. ORLEN też chce sobie całkowicie „zazielenić”  portfolio bo świat będzie realizował całkowicie zielony scenariusz rozwoju globalnej gospodarki – mówił Wojciech Jakubik z Biznes Alert.

Energetyka jest przedmiotem interesu narodowego – podkreślał Andrzej Zybała z SGH - Trzeba budować konsensusy ponadpartyjne wokół tego, a jeśli tego nie będzie, jakiekolwiek operacje kapitałowe na dużą skalę obarczone będą znakiem zapytania.
 

Orlen dokonuje obecnie nie tyko największej w historii polskiej gospodarki fuzji, łącząc się z trzema innymi podmiotami. Jednocześnie realizuje dwa programy bardzo głębokiej zmiany w koncern multienergetyczny a w perspektywie – neutralny klimatycznie. Ekonomiczne, strategiczne i społeczne aspekty tej zmiany, jak też wyzwania i zagrożenia będą tematem debaty Instytutu Staszica.

Instytut Staszica to niezależny think-tank, zajmujący się kwestiami społecznymi w kontekście zrównoważonego rozwoju. W gronie współpracowników IS znajdują się publicyści, wykładowcy akademiccy, eksperci. Prezesem Instytutu jest dr hab. Agnieszka Domańska.

Źródło

Skomentuj artykuł: