Inwestycje zagraniczne. Polska na 14. miejscu

Większość krajów na świecie odczuła w ubiegłym roku spadki w napływie inwestycji zagranicznych; największe odnotowały: Luksemburg, Holandia i Rosja - zwrócili uwagę analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Pod względem wartości napływających inwestycji Polska była 14. na świecie i 4. w Europie.

Eksperci PIE zwrócili uwagę, że w 2022 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na świecie spadła o 12 proc. r/r. 

- Większość państw odczuła spadki w napływie inwestycji, jednak największa ich skala – wręcz wycofywanie się kapitału – miała miejsce w Luksemburgu, Holandii oraz Rosji

 - wskazali, powołując się na "World Investment Report 2023" wydany przez UNCTAD.

W opracowaniu zaznaczono, że udział Polski w napływie światowych BIZ wyniósł 2,3 proc. (wzrost o 0,3 pkt. proc. r/r). 

"Z wynikiem 29,5 mld dol. napływających inwestycji (spadek o 0,4 proc. r/r) Polska uplasowała się na 14. miejscu na świecie i 4. w Europie" 

podkreślono.

Dodano, że wartość BIZ napływających w 2022 r. do naszego kraju stanowiła ponad 4 proc. PKB. 

- Polskie przedsiębiorstwa jednak nadal nie inwestują za granicą. Wartość polskich BIZ wyniosła zaledwie 2 mld dol., co dało Polsce 42. miejsce w rankingu inwestorów - podano.

Rekordowy napływ BIZ w 2022 r. odnotowały Chiny - 189 mld dol. Kontynentem o największym wzroście inwestycji jest natomiast Ameryka Południowa (wzrost o ponad 70 proc., do 160 mld dol.). Spadki odnotowano z kolei w Ameryce Północnej, Europie oraz Afryce. 

"W przypadku Europy zależy to tylko i wyłącznie od wycofania się kapitału z Luksemburga – w 2022 r. odpłynęły stamtąd 322 mld dol. Gdyby nie ten fakt, Europa i cała grupa państw rozwiniętych odnotowałyby wzrost napływu BIZ w porównaniu z 2021 r." - stwierdzono w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Afryka straciła względem rekordowego 2021 r. niemal połowę napływu inwestycji. 

"Szczególnie niepokojące jest to, że państwa najmniej rozwinięte odnotowały spadek napływu o 16 proc." 

- stwierdzili analitycy PIE. Zwrócili uwagę, że w państwach rozwiniętych, jak podkreśla UNCTAD, dochodzi do koncentracji inwestycji w technologie niskoemisyjne. 

"W państwach rozwijających się zdobycie finansowania na takie projekty jest problemem, co pokazują dane o nieznacznym wzroście tego typu inwestycji" - dodali. Szacowany deficyt inwestycji potrzebnych do realizacji celów zrównoważonego rozwoju "niemal podwoił się w latach 2015-2022 i wyniósł 4 bln dol.".

Według ekspertów nadwyżka projektów typu greenfield w państwach rozwiniętych, w stosunku do rozwijających się, utrzymała się - "chociaż spadła do 66 mld dol.". 

"W porównaniu z 2021 r. nadwyżka uległa znacznemu zmniejszeniu, jednak wciąż wzrost inwestycji w nowe przedsięwzięcia gospodarcze w państwach rozwiniętych był wysoki i wyniósł 37 proc., osiągając wartość 639 mld dol." - przekazano.

"Państwa rozwijające się odrabiają pandemiczne straty i odnotowały wzrost napływających inwestycji typu greenfield o 110 proc., do 573 mld dol." - podsumowano.

Źródło

Skomentuj artykuł: