Jak będzie w przyszłości wyglądać lotnictwo w Polsce?

Do 7 sierpnia br. potrwają konsultacje społeczne oceny oddziaływania na środowisko Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.) - podało Ministerstwo Infrastruktury. Dokument definiuje główne założenia kierunków rozwoju lotnictwa cywilnego - dodano.

Jak podał resort infrastruktury, "Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)" jest dokumentem definiującym główne założenia odnośnie do celów, kierunków i sposobów kreowania i realizacji rządowej polityki rozwoju lotnictwa cywilnego.

- W celu uwzględnienia różnorodnych punktów widzenia społeczeństwa oraz maksymalnego uwzględnienia ochrony środowiska, rozpoczynamy konsultacje społeczne w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko. Dzięki zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych będziemy mogli stworzyć jak najbardziej rzetelną i odpowiedzialną politykę rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce, uwzględniającą zarówno potrzeby społeczne, gospodarcze, jak i ochronę środowiska

powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Ministerstwo podkreśliło, że Polityka lotnicza uzupełnia kierunki rozwoju określone w dokumentach programowych wyższego rzędu, czyli "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)" oraz "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.".

"Określone w niej cele strategiczne to wytworzenie dojrzałego, konkurencyjnego rynku usług lotniczych w Polsce, przyczyniającego się do stałego zrównoważonego wzrostu gospodarczego naszego kraju, realizowanego z poszanowaniem jakości życia obywateli i wymogów ochrony środowiska, a także osiągnięcie pozycji regionalnego (europejskiego) lidera w zakresie rozwoju lotnictwa cywilnego" - wskazano.

Jak podało MI, wszyscy zainteresowani, w dniach od soboty, 8 lipca, do 7 sierpnia 2023 r., mogą zapoznać się z projektem "Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)", wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko tego dokumentu oraz niezbędną dokumentacją sprawy; a do 7 sierpnia 2023 r. składać uwagi i wnioski. Dokumentacja dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/obwieszczenie-z-7-lipca-2023-r, a także została wyłożona do wglądu w Ministerstwie Infrastruktury

Źródło

Skomentuj artykuł: