Jak odbudować Ukrainę? Polscy pracodawcy mają pomysł

Pracodawcy RP powołali Platformę Odbudowy i Rozwoju, która ma pomóc w zaplanowaniu i skoordynowaniu pomocy humanitarnej oraz procesu odbudowy Ukrainy.

Szefem nowopowstałej Platformy został Igor Kaleński, prezes grupy BBDO w Polsce. Oprócz 
pomocy humanitarnej i procesu odbudowy Ukrainy istotne jest też stworzenie systemowych rozwiązań, które pozwolą na skuteczną współpracę pomiędzy UNHCR, zagranicznymi agendami rządowymi, międzynarodowymi organizacjami NGO oraz sektorem prywatnym w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

- Tworząc Platformę Odbudowy i Rozwoju, Pracodawcy RP chcą między innymi uświadomić międzynarodowym organizacjom i rządom jak ważna jest i będzie rola sektora prywatnego w Polsce w organizowaniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy

- mówi Igor Kaleński.

Jest on prezesem grupy BBDO w Polsce oraz Global E-commerce Lead w Molecular BBDO. Działa m.in. również jako współzałożyciel i koordynator Społecznego Zespołu Antykryzysowego (SZA) - inicjatywy przedsiębiorców prywatnych działających pro bono, zorientowanych na aktywne wsparcie kryzysu uchodźców w Polsce. 

- Polski biznes ma ambicje uczestniczyć w procesie odbudowy, a właściwie budowy Ukrainy na nowo - jako nowoczesnego kraju, który - pomimo tragedii, która go dotknęła - będzie miał możliwość przeskoczenia etapu rozwojowego i przyspieszenia modernizacji. Chcemy, aby Polska była hubem rozwojowym dla Ukrainy. Nie chodzi jedynie o odbudowę dróg czy zniszczonych mostów. Chcemy też pomóc w odbudowie pozamaterialnej - pomóc ukraińskim elitom w transformacji i drodze do UE. Działania te, podobnie jak obecnie prowadzona akcja pomocowa, wymagają koordynacji. Nie tylko ze strony rządowej, ale potrzebna jest także koordynacja ze strony przedsiębiorców, dlatego postanowiliśmy stworzyć specjalnie do tego dedykowaną platformę

- komentuje Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP.
Źródło

Skomentuj artykuł: