Japońska agencja utrzymuje rating Polski

Japońska agencja Rating and Investment Information potwierdziła rating Polski w walucie obcej i krajowej na poziomie "A" i utrzymała jego perspektywę na poziomie stabilnej - podano w komunikacie.

"R&I podtrzymuje pogląd, że kraj prawdopodobnie utrzyma stabilny wzrost gospodarczy w perspektywie średniookresowej, ponieważ podstawy wzrostu gospodarczego pozostają nienaruszone, wspierane przez dużą liczbę ludności oraz firmy zagraniczne działające w kraju" - napisano w komunikacie.

Agencja pisze, że mimo kontynuowania stosunkowo ekspansywnej polityki fiskalnej, oczekiwana jest poprawa równowagi fiskalnej po zakończeniu działań antyinflacyjnych.

Również wskaźnik długu publicznego jest pod kontrolą.

"Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, R&I potwierdził rating emitenta Polski w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A" 

napisano
Źródło

Skomentuj artykuł: